Participatiecoalitie: een goede energietransitie doen we samen

Participatiecoalitie: een goede energietransitie doen we samen

De energietransitie wordt steeds duidelijker zichtbaar. Op veel plekken ontstaan initiatieven voor het opwekken van duurzame energie en voor het aardgasvrij maken van wijken. Burgers krijgen vaker te maken met plannen voor energieprojecten of starten zelf een initiatief. En dat is goed, want de energietransitie gaat ons allemaal aan. Sinds kort is de participatiecoalitie in het leven geroepen. Dit samenwerkingsverband zet zich in voor het betrekken en vertegenwoordigen van bewoners bij nieuwe en bestaande plannen.

De participatiecoalitie bestaat uit vijf maatschappelijke organisaties: De Natuur en Milieufederaties, HIER, LSA Bewoners, Buurkracht en Energie Samen. Met de gezamenlijke kennis en ervaring komen goede plannen tot stand waar bewoners bij betrokken zijn en achter staan. De participatiecoalitie heeft geen winstoogmerk, maar wél oog voor mens, natuur en omgeving. Er is veel kennis van wat er lokaal speelt en er wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid lokaal netwerk. Hiermee wordt de kans dat energieprojecten in jouw gemeente of regio slagen veel groter.

Wat biedt de participatiecoalitie voor gemeentes?
– kennis en voorbeelden van succesvolle buurtaanpakken en energieprojecten;
– praktisch advies over burgerparticipatie bij de Regionale Energiestrategie (RES);
– advies en ondersteuning bij het betrekken van omwonenden bij de inrichting van gebieden en lokaal eigenaarschap van wind- en zonneparken;
– en begeleiding van 100-150 bewonersinitiatieven die hun wijk met een eigen plan aardgasvrij willen maken.

Wat biedt de participatiecoalitie voor bewoners?
– ondersteuning van initiatieven met onze kennis en ons netwerk;
– verbinding met gemeentes en relevante partijen zoals bedrijven en kennisinstellingen;
– kennis en voorbeelden van succesvolle (buurt)projecten zodat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden.

Regionale Energiestrategieën
In iedere regio is een contactpersoon beschikbaar voor ondersteuning en advies. Ook brengt hij of zij natuur- en landschapsorganisaties, agrariërs, lokale energie-initiatieven en energiecoöperaties bij elkaar.
Deze Menukaart geeft een compact en overzichtelijk beeld van het aanbod op het gebied van de Regionale Energiestrategieën.

50% lokaal eigendom voor omwonenden
De Participatiecoalitie zet zich in voor 50% lokaal eigendom van omwonenden. Maar, wat bedoelen we daar precies mee? Waar moeten we hierbij aan denken? In de factsheet 50% lokaal eigendom, leggen we uit wat de participatiecoalitie hieronder verstaat.
Hier alvast vijf redenen waarom lokaal eigendom een goed idee is:
– De financiële opbrengsten van de windmolen of het zonnepark blijven in de regio, daardoor profiteert de lokale omgeving mee.
– Wanneer bewoners en bedrijven uit de buurt mede-eigenaar zijn, hebben ze ook iets te zeggen over het project. Zij bepalen zelf waar, wanneer en hoeveel molens of panelen er geplaatst worden.
– Een lokale partij als (mede)ontwikkelaar is handig, omdat die de omgeving en de mensen rondom het project kent en andersom.
– Wanneer de omgeving eigenaar is van het resultaat, is ze ook eigenaar van de ontwikkeling ervan. Dat vergroot de kans op een soepel proces én een goed resultaat.
– Doordat de buurt (naast eventuele lasten) ook de lusten heeft, vergroot dat de kans op meer draagvlak voor project. Niet iedereen staat immers te springen om een windmolen of zonnepark dichtbij huis.
Bekijk ook de veelgestelde vragen over lokaal eigendom.

Aardgasvrije Wijken
Wijkondersteuners begeleiden in 100-150 wijken bewonersinitiatieven bij het maken van afspraken met de gemeente over het aardgasvrij maken van hun wijk.

Meer informatie en contact:
– De website van de participatiecoalitie
– Mail je vraag naar info@departicipatiecoalitie.nl
– Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief