Froukje Hernamdt

Mijn werk bij de Friese Milieu Federatie gaat over twee thema’s. Aan de ene kant ben ik projectleider Ruimtelijke Ordening en Landbouw en Landschap. Aan de andere kant ben ik de schakel naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Deze twee thema’s gaan hand in hand.

Zorg voor ons landschap is iets waar ik me al jaren mee bezighoud. Zowel qua werk als privé. Fryslân is zo’n prachtige provincie en wat zijn we er trots op, maar aan de andere kant, wat wordt er soms slordig en onverschillig mee omgegaan.

Het in rap tempo verdwijnen van de weidse uitzichten, van het afnemen van vogels en bloemen, dat is iets waar we voor moeten oppassen. De weilanden met de vogels en bloemen, de kerktorens aan de horizon, dat is toch het beeld waarvoor mensen in Fryslân wonen en waarvoor de toerist komt.

Het is ook maar de vraag of de landbouw Fryslân’s grootste economische drager is; dus laten we alsjeblieft oppassen met het weggooien van onze mooie identiteit en laten we in samenhang werken aan een blijvend mooi Fryslân.

En daar zet ik me graag voor in.

Profiel Froukje Hernamdt

Froukje Hernamdt

Projectleider natuurinclusieve landbouw