Gerard Adema

Ik ben geboren en getogen op het platteland van Sudwest Fryslân en woonachtig in Tjalleberd bij Heerenveen.

In mijn dagelijkse activiteiten staat de ontwikkeling van oplossingen voor maatschappelijk relevante thema’s centraal.

Binnen de Friese Milieufederatie werk ik als programmamanager aan de Friese Klimaataanpak; hoe we in Fryslân concreet bijdragen aan de reductie van CO2 emissies.

Onder andere energiebesparing en duurzame (lokale) energieproductie zijn daarbij belangrijke thema’s. Niet in de laatste plaats vanwege inpassing en impact op de omgeving.

Met veel plezier werk ik samen met een team van collega’s en vele andere betrokkenen aan een mooi en duurzaam Fryslân.

Profiel Gerard Adema

Gerard Adema

Programma manager