Marieke van Dorp

Marieke van Dorp

Mijn naam is Marieke van Dorp. Ik ben vierde jaars studente Dier- en veehouderij op de hogeschool van Hall Larenstein. Ik ben werkzaam als stagiaire aan het project ‘De Friese biodiversiteit in kaart’. Dit project brengt alle activiteiten, die fysiek een meerwaarde meebrengen aan de biodiversiteit in Fryslân in kaart.

Zelf ben ik opgegroeid op het Friese platteland. Tussen de weides vol met bloemen en kruiden, lopen grazende koeien die hier hun dagelijkse maaltijd weten te vinden. De geur van het gemaaide gras en de loeiende koeien. Als boerendochter geeft dit mij een brede glimlach op mijn gezicht. Mijn passie voor het Friese agrarische landschap en natuur is groot. Graag zie ik deze twee landschappen hand in hand. Ik streef voor een verweven natuurnetwerk waar eenieder zijn schouders onder zet.

Profiel Marieke van Dorp

Marieke van Dorp

Stagiair