Monique Plantinga

Sinds 2019 werk ik voor de Friese Milieu Federatie. Aan een prachtig en zeer relevant thema wat volop in beweging is: Landbouw. Samen met boeren en gebiedspartijen zet ik mij in voor duurzaam perspectief. De transitie naar een natuurinclusieve landbouw staat daarbij centraal.  Steeds meer boeren willen duurzame stappen zetten door bijvoorbeeld te werken aan duurzamer bodembeheer, waterberging, herstel biodiversiteit, CO2-vastlegging en minder stikstofuitstoot. Maar hoe werkt dit en wat is het verdienmodel?  Wij geven dit handen en voeten door dit samen met boeren en gebiedspartijen uit te zoeken, te doen en zo te leren en werkend te maken.

Opgegroeid op het Friese platteland en vandaag de dag wonend in de Friese veenweiden heeft bij mij een diepgeworteld besef opgeleverd van het belang van een mooi en duurzaam Fryslân. Daar zet ik graag mijn schouders onder. Niet alleen, maar samen, met een brede blik. Bijdragen aan vergroten van bewustwording, schetsen van mogelijkheden, projecten aanjagen en op de been helpen, partijen verbinden en u en het brede publiek bereiken, daar houd ik mij mee bezig. Met mijn passie voor Fryslân, mijn groene hart, mijn management ervaring uit het bedrijfsleven en mijn maatschappelijke bestuurlijke ervaring hoop ik een verschil te kunnen maken samen met u.

Heeft u vragen, ideeën of wilt u eens een kop koffie drinken, neem dan gerust contact met mij op.

Profiel Monique Plantinga

Monique Plantinga

Programmamanager Duurzame Landbouw