Monique Plantinga

Wat kun je zelf doen voor een betere wereld? Dat is een vraag waar ik graag antwoorden op zoek. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ook kleine stappen zijn prima. Vele kleine stappen met elkaar hebben ook effect. Er is veel te winnen aan natuur, landschap en milieu, het gaat echt ergens over. Thema’s als  biodiversiteit, weidevogels, veenweiden, water, duurzame energie gaan mij aan het hart. Net als Fryslân. Opgegroeid op het Friese platteland en vandaag de dag wonend in de Friese veenweiden heeft bij mij een diepgeworteld besef opgeleverd van het belang van een mooi en duurzaam Fryslân. Daar zet ik graag mijn schouders onder. Niet alleen, maar samen, met een brede blik. Het gaat om de balans.

Balans is het ook het centrale woord bij Circulaire Economie. Om in balans te leven met de draagkracht van de aarde is efficiënt omgaan met grondstoffen belangrijk. Bij Circulaire Economie  worden kringlopen gesloten, draait alles op duurzame energie en is afval geen afval, maar wordt gebruikt voor nieuwe producten. Er zijn allerlei mogelijkheden om dit toe te passen in het dagelijks leven.

Bijdragen aan vergroten van bewustwording, schetsen van mogelijkheden, projecten aanjagen en op de been helpen, partijen verbinden en u en het brede publiek bereiken, daar houd ik mij mee bezig.  Met mijn passie voor Fryslân, mijn groene hart, mijn management ervaring uit het bedrijfsleven en mijn maatschappelijke bestuurlijke ervaring  hoop ik een verschil te kunnen maken samen met u.

Heeft u vragen, ideeën of wilt u eens een kop koffie drinken, neem dan gerust contact met mij op.

 

Profiel Monique Plantinga

Monique Plantinga

Landelijk projectleider PlatformCO2neutraal, Thematrekker Landbouw en Voedsel & Senior Communicatie en Marketing Adviseur