P. de Haan

• secretaris bestuur Bijlengastichting
• Voorzitter Stichting Kenniscentrum Shared Space
• Voorzitter Stichting Friese Dorpscanons

 

 

Profiel P. de Haan

P. de Haan

Voorzitter bestuur