Ronnie Koop

Ik ben Ronnie Koop en ik werk sinds juni 2024 voor de Friese Milieu Federatie. Ik woon in Dokkum, ben getrouwd en opgegroeid in de Fryske Wâlden waar ik veel tijd doorbracht in de bossen en de natuur. Mijn achtergrond ligt in de verkoop, van applicatie-productielijnen internationaal tot de verkoop van consumentenelektronica.

Bij de Friese Milieu Federatie zal ik me inzetten op de thema’s Klimaat en Energie, thema’s die erg actueel zijn en in onze samenleving veel aandacht vragen. Het verlagen van de CO2 uitstoot door in te zetten op hernieuwbare energiebronnen en de vermindering van ons energieverbruik is essentieel om de klimaatverandering tegen te gaan. Het bevorderen van duurzame energie, werken aan natuurinclusieve wind- en zonne-energie, samenwerken met, en het ondersteunen van lokale initiatieven van de gemeenschap, bedrijven en overheden om samen de energietransitie op te pakken is onderdeel van mijn werk.

Samen voor een duurzame toekomst in Fryslân.

R

Profiel Ronnie Koop

Ronnie Koop

Projectleider-thematrekker Klimaat en Energie