CO2 Wijzer Fryslân 2023

CO2 Wijzer Fryslân

Het Nederlands klimaatbeleid streeft ernaar om tegen 2050 geen uitstoot van broeikasgassen meer te hebben in Nederland. Dit komt neer op een reductie van ongeveer 55% in 2030 ten opzichte van het niveau van 1990. Het is van belang om te weten waar we staan. Wat moet er worden gedaan en waar moet de Friese focus liggen? Om een duidelijk beeld te geven van de CO2-uitstoot brengt de Friese Milieu Federatie (FMF) jaarlijks de CO2 Wijzer Fryslân uit. 

Een instrument voor inzicht

De CO2 Wijzer Fryslân is een instrument om de Friese uitstoot door de jaren heen te volgen. Originele gegevens van het RIVM (www.emissieregistratie.nl) vormen de basis, ingedeeld naar de sectoren in het Klimaatakkoord. Om te voldoen aan de richtlijnen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties, zijn de emissies door landgebruik aan de data toegevoegd. Hiervoor is gebruik gemaakt van wetenschappelijke publicatie (Lof et al., 2017). Van alle broeikasgassen zijn zowel koolstofdioxide, methaan als lachgas meegenomen. De cijfers zijn, net als in het Klimaatakkoord, in koolstofdioxide equivalenten. De FMF gebruikt deze wijzer om de uitstoot in de provincie te monitoren en de discussie te voeden over effectieve benaderingen om de klimaatdoelen te halen.

Bekijk de CO2 Wijzer Fryslân

Klik op de knop om het uitgebreide document over de CO2 Wijzer Fryslân te bekijken.