Wij werken aan

Wij werken aan

De werkwijze van de FMF is gericht op het realiseren van zoveel mogelijk impact om de transitie te versnellen. Dit doen we via het uitvoeren van concrete projecten en activiteiten waarmee we handelingsperspectief voor overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners van Fryslân bieden. Om meer samenhang in de afzonderlijke activiteiten aan te brengen en om het uiteindelijke effect van ons werk te vergroten, werken wij steeds vanuit thema’s. Vanuit onze thema’s bewaken wij onze lange termijn strategie. 

Wij werken vanuit de volgende vijf thema’s.