Word vrijwilliger

Word vrijwilliger bij de FMF!

Bij de FMF zijn mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk. Je kunt je bij ons als vrijwilliger melden als je je nuttig wilt inzetten.

Waaraan heeft de FMF behoefte:

  • Jonge vrijwilligers die een goede studie hebben gedaan, maar vanwege gebrek aan ervaring geen werk kunnen vinden en die zich willen inzetten op en ervaring hebben met sociale media:
  • Vrijwilligers die een goede studie hebben gedaan, maar vanwege gebrek aan ervaring geen werk kunnen vinden en die zich willen inzetten op en ervaring hebben met communicatie, o.a. voor het schrijven van (website)teksten.
  • Vrijwilligers die inhoudelijk deskundig zijn op gebied van ecologie, natuur en milieu.
  • Een combinatie en variatie van hierboven genoemde typen vrijwilligers.De FMF staat open voor allerlei verzoeken van vrijwilligers om bij de FMF iets op te pakken. Dat kan inhoudelijk zijn of ondersteunend, voor een korte of lange periode, voor een halve dag of langer per week.
    Je kunt daarvoor contact opnemen met Monique Antoine, zij bekijkt op welk beleidsveld of voor welke klus afhankelijk van de interesse er mogelijkheden zijn bij de FMF.
    m.antoine@fmf.frl