Onze missie

Onze missie

Wij zetten ons met hart en ziel in voor een duurzame ontwikkeling van de provincie Fryslân. We streven naar een gezond milieu, een rijke natuur en een mooi landschap. Dit is onze missie en daar willen we de komende jaren hard aan blijven werken, samen met onze leden, samen met onze partners en samen met de Friese burgers.

Wij willen de volgende positie  innemen:

  • Wij bieden handelingsperspectief over de wijze waarop de transitie naar duurzaamheid in Fryslân vormgegeven kan worden, nemen het voortouw in de discussie over duurzaamheid, ontwikkelen lange termijn perspectieven en komen met concrete oplossingen.
  • Wij initiëren creatieve en innovatieve processen, gericht op vooruitgang, oplossingen en samenwerking.
  • Wij ondersteunen en verbinden van (lokale) initiatieven op het gebied van duurzaamheid, als wenkend perspectief voor anderen.
  • Wij motiveren en inspireren mensen, bedrijven en overheden in de transitie naar een duurzame samenleving”

Wij focussen ons de komende jaren op drie belangrijke opgaven:

1. Tegengaan van (de effecten van) klimaatverandering:
Onze ambitie is dat wij in Fryslân op een zodanige wijze wonen en werken dat de impact op onze leefomgeving tot een minimum beperkt is, dat we negatieve effecten niet op anderen afwentelen, dat we geen afval meer produceren en dat we niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

2. Herstel van biodiversiteit:
Onze ambitie is om de dalende trend van de biologische diversiteit in Fryslân tot staan brengen. We zetten ons in om wonen, werken en recreëren in balans te brengen met de natuur, zodat er een samenhangend en gezond (eco)systeem ontstaat met een hoge diversiteit aan soorten.

3. Behoud en ontwikkeling van de Friese omgevingskwaliteit:
Onze ambitie is om in een zodanig mooie provincie te wonen, recreëren en werken, dat de Friese burger trots is op zijn leefomgeving en cultuurhistorische waarden en dat deze omgeving toekomstbestendig, veilig, gezond en aantrekkelijk is. De omgevingskwaliteit van Fryslân is zodanig sterk en duurzaam, dat klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie geïntegreerd is in het Friese landschap. Wij zien deze ontwikkeling als een kans, in plaats van een bedreiging.

Meer lezen over waar wij mee bezig zijn? Lees dan onze Takomstaginda!