Verantwoording

Verantwoording

De FMF ontvangt voor haar basisactiviteiten een boekjaarsubsidie van de provincie Fryslân. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening en een jaarverslag. Daarnaast ontvangt de FMF projectbijdragen van De Nationale Postcode Loterij en andere fondsen.

De FMF is een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Dankzij de bijdrage van de Postcodeloterij kan de FMF investeren in verschillende projecten. Sinds 1996 ondersteunt de Nationale Postcodeloterij De Natuur- en Milieufederaties.

De FMF verantwoordt in haar jaarverslag hoe ze invulling heeft gegeven aan de principes functiescheiding, optimale besteding van middelen en optimale relaties met belanghebbenden uit de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen.

De FMF is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat er wordt voldaan aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat de FMF bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat via info@fmf.frl of via 058 – 76 00 760.