Over ons

Over ons

Stichting Friese Milieu Federatie is een koepelorganisatie van natuur en-milieuorganisaties die opkomt voor de belangen van natuur en milieu in Fryslân. In de 40 jaar dat de FMF bestaat is de omgeving drastisch veranderd en daarmee de FMF ook.

We hebben ons ontwikkeld van een reactieve naar een proactieve organisatie waarbij de nadruk ligt op het werken vanuit een breed (duurzaamheids)perspectief, geworteld in de Friese samenleving. Het feit dat de organisatie sterk is veranderd de afgelopen jaren betekent niet dat wij op onze lauweren moeten rusten. Haar omgeving is volop in ontwikkeling, de reactietijden worden steeds korter.

Ook de beeldvorming van onze organisatie komt niet altijd overeen met de positie die wij willen innemen. Soms worden wij nog beschouwd als een organisatie die vooral zaken wil tegenhouden in plaats van ontwikkelen en verbeteren. Dit betekent dat wij continue moeten nadenken over onze rol en positie en dat wij participeren op maatschappelijke ontwikkelingen.

In onze meerjarenvisie is te lezen hoe wij ons toekomstbeeld zien en vanuit welke rol en positie wijk de komende jaren onze taak willen vervullen.