Netwerken

Netwerken

De FMF werkt op vele fronten samen met andere organisaties. Met de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Natuur en Milieufederatie Drenthe werken we samen in specifieke projecten.

Landelijk maakt de FMF onderdeel uit van het netwerk van de De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu.

 

Friesland

FMF
Agora 6
8934 CJ Leeuwarden
058-7600 760
info@fmf.frl

 

Gelderland

Gelderse Natuur en Milieufederatie
Jansbuitensingel 14
6811 AB Arnhem
026 – 3523 740
gnmf@gnmf.nl

Utrecht

Natuur en Milieufederatie Utrecht
Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht
030 – 2567 350
info@nmu.nl

Noord-Holland

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland
Kleine Tocht 4 a
1507 CB Zaandam
075 – 6351 598
mnh@mnh.nl

Zuid-Holland

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
Bezuidenhoutseweg 50
2594 AW Den Haag
070 – 3040 114

Zeeland

Zeeuwse Milieufederatie
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg
0118 – 654 180
info@zmf.nl

Noord-Brabant

Brabantse Milieufederatie
Spoorlaan 434b
5038 CH Tilburg
013 – 5356 225
bmf@brabantsemilieufederatie.nl

Limburg

Natuur en Milieufederatie Limburg
Kapellerpoort 1
6041 HZ Roermond
0475 – 386 410
info@nmflimburg.nl

Aangesloten organisaties

De FMF heeft ruim 40 aangesloten organisaties. Deze zijn actief op het terrein van natuur en milieu en onderschrijven in hoofdlijnen het beleid van de FMF. De FMF en de aangesloten organisaties houden elkaar op de hoogte van hun activiteiten en werken samen om natuur- en milieudoelen te realiseren.                   

Meer weten? Kijk op de volgende websites:

Partnerkaart

Wilt u weten uit welke organisaties onze achterban bestaat? Klik dan op de onderstaande knoppen:

Onze achterban

Partnerkaart