Golfbaanvereniging de Groene Ster

Golfbaanvereniging de Groene Ster

Leeuwarder Golfclub de Groene Ster heeft biodiversiteit in hoog vaandel staan en dat uit zich ook op hun terrein. Zo biedt de golfbaanvereniging met 150 nestkasten veel nestgelegenheid voor vogels. Verder wordt er gewerkt met zoomvegetaties, hierbij trekt de geleidelijke overgangen tussen kern, mantel en zoomvegetatie een variatie van soorten aan. Doordat er maar één keer in het jaar gemaaid wordt, krijgen bloemen de kans om te bloeien en is het terrein dus zeer geschikt voor vlinders en andere insecten. De golfbaanvereniging laat waar dat mogelijk is ook delen ongemaaid om er voor te zorgen dat de volledige levenscyclus van insecten kan worden voltooid. Op deze manier zijn altijd bloemrijke delen aanwezig waar insecten hun voedsel kunnen halen. Ook een zeldzaam insect zoals de groene glazenmaker is waargenomen tijdens het veldbezoek. Deze soort is een indicator voor een voor het landschap, wat dus zeer positief is. Verder zijn er meerdere beplantingen aanwezig die zeer positief zijn voor de biodiversiteit. Dood hout en takkenribben zijn volop aanwezig, wat schuilplaatsen bied voor meerdere diersoorten.

Sinds 2013 is golfbaanvereniging in het bezit van een GEO certificaat. Deze certificaat is ontwikkeld door Golf Environment Organization (GEO), een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzaam terreinbeheer van golfbanen. Hierbij stelt men het volgende als doel:

  • beter welzijn van dier, milieu en mens
  • minimaliseren van verontreiniging
  • minimaliseren van het gebruik van gas, water en licht
  • verbeteren van de kwaliteit van het milieu op de golfbaan
  • behoud van natuurlijke hulpbronnen
  • vergroten van het milieubewustzijn bij gasten, medewerkers en – vooral ook – bij leden

Meer informatie over de Leeuwarder Golfclub de Groene Ster?

Meer inspiratie?