Biodiversiteit als thema bij de Swaddekuier.

Biodiversiteit als thema bij de Swaddekuier.

6 juli 2019

  • Organisatie: Stichting De Swaddekuier

Die biodiversiteit van bomen, planten, dieren, vogels en insecten is een onderdeel van het wandelen waarbij deelnemers onderweg op de routes foto’s nemen. De foto’s worden vervolgens naar een centraal punt gezonden bij de start en finish aan de Parklaan in Buitenpost. Daar worden de foto’s geprojecteerd op een groot scherm. Het idee achter het thema biodiversiteit is om de wandelaars breed te betrekken bij de grote verscheidenheid en diversiteit van planten en dieren in het landschap van mieden, elzensingels en dykswallen.  Er zijn routes ontworpen van 40, 20, 10 en 5 km. De route van 5 km is een rolstoelvriendelijke route.

Ook in 2019 heeft het stichtingsbestuur een goed doel aan het evenement verbonden.  Gekozen is om geld in te zamelen voor de ontwikkeling van medicijnen tegen de dodelijke spierziekte A.L.S.

Inschrijven voor de Swaddekuier kan via het inschrijfformulier op http://www.swaddekuier.nl/

Starttijden

40 km van 07.00 – 08.00 uur
20 km van 08.30 – 10.00 uur
10 km van 10.00 – 12.00 uur
5 km van 10.00 – 12.00 uur

Terug naar agenda

Biodiversiteit als thema bij de Swaddekuier.