Excursie Friesland Buitendijks

Excursie Friesland Buitendijks

7 september 2019
09.30 uur

  • Organisatie: IVN Ooststellingwerf

Onder leiding van waddengids Betty Kooistra maken we een prachtige wandeling langs de dijken en kwelders.

Terug naar agenda

Excursie Friesland Buitendijks