Excursie steltlopers

Excursie steltlopers

31 augustus 2019
10.30 uur - 15.30 uur

  • Organisatie: IVN Leeuwarden e.o.
  • Inschrijven bij: Via e-mail bij Tonny Biesterbosch: a.biesterbosch@hetnet.nl
  • Kosten: €8,- (incl. koffie/thee bij restaurant) over te maken op rekeningnummer: NL57 ABNA 0605 5994 40 t.n.v. IVN Leeuwarden o.v.v. Excursie Steltlopers + naam. De aanmelding is definitief als de deelnamekosten zijn overgemaakt.

De vogelwerkgroep organiseert een excursie steltlopers aan de Friese Waddenkust. De vogeltrek is eind augustus alweer in volle gang. De Friese Waddenkust is daarom een uitgelezen locatie voor deze excursie. De Waddenzee is tafeltje dekje voor miljoenen vogels voordat ze aan hun grote reis naar het zuiden beginnen. Grote groepen vogels zoals: kluten, tureluurs, scholeksters, bergeenden, bonte strandlopers en steenlopers foerageren bij laag water. Je leert de standvogels herkennen aan het gedrag, de vlucht, vorm van de snavel en/of verenkleed. Wil je alvast meer weten over de Waddenzee en de vogels? Kijk dan op de volgende site: www.beleefdewaddennatuur.nl

Excursieleider: Henk Hiemstra

Begeleiders: Anneke Zeinstra, Ciska Vaillant en Tonny Biesterbos

Mee te nemen: Verrekijker en/of Telescoop, laarzen of wandelschoenen en kleding naar de weersomstandigheden.

Terug naar agenda

Excursie steltlopers

Harlingerstraatweg 130, 8915 CP Leeuwarden, Netherlands