Lezing wespendief en buizerd

Lezing wespendief en buizerd

11 februari 2020
20.00 uur - 22.00 uur

  • Organisatie: Geaflecht
  • Kosten: niet leden 4 euro, leden gratis

In deze presentatie geeft René Riem Vis in woord en beeld inzicht in een langlopend wespendiefproject in zuid oost Friesland.
Het doel van het project is om de grootte van het lokale wespendiefbestand in kaart te brengen en bij de nesten broedgegevens te verzamelen. Adulte wespendieven in vlucht worden op de foto gezet zodat ze individueel geïdentificeerd kunnen worden aan de hand van het verenkleed.
Nesten worden zoveel als mogelijk opgezocht en indien nestjongen aanwezig zijn worden ze ge(kleur)ringd.

Wespendieven zijn vaak betiteld als mystieke vogels, heimelijk levend in onze bossen. Langzamerhand komen we er steeds meer over te weten en dat moet uiteindelijk de bescherming van deze bijzondere soort ten goede komen.

Deze avond geeft René Riem Vis tevens aandacht aan de buizerd en dan met name betreffende een onderzoek in Friesland naar deze roofvogel.

De Draaijer, Stationsweg 76, 8401 DT Gorredijk.

Terug naar agenda

Lezing wespendief en buizerd