Slootjesdag

Slootjesdag

15 juni 2019
13.30 uur - 15.00 uur

  • Organisatie: IVN Súdwesthoeke samen met Staatsbosbeheer
  • Inschrijven bij: Opgave is verplicht bij Rinnert Foekema via 06-44995009 of ryfoekema@gmail.com

IVN Súdwesthoeke organiseert samen met Staatsbosbeheer in de Wyldemerk de jaarlijkse Slootjesdag voor kinderen.
De Wyldemerk is een natuurgebied van Staatsbosbeheer. Bij de waterpartijen gaan we met behulp van schepnetjes en ander gereedschap op zoek naar wat er daar allemaal leeft in het water. We onderzoeken aan de hand van zoekkaarten wat we allemaal uit het water vissen.

Alle kinderen tot 12 jaar zijn welkom met hun ouders, pakes en beppes.

De watergidsen van IVN en Staatsbosbeheer hebben er reuze zin in!

Terug naar agenda

Slootjesdag

Wyldemerkwei, Harich, Netherlands