Vleermuizenexcursie in Driezum

Vleermuizenexcursie in Driezum

12 juli 2019
22.15 uur

  • Organisatie: IVN Noordoost Friesland
  • Kosten: € 3,00 voor niet-leden
  • Meer informatie: Jan de Vries, 0519 571 733

Een heel bijzondere excursie in Driezum over “Nachtleven”. Tijdens de tocht over Rinsma State hoort en ziet u vleermuizen. Zij zijn dan op zoek naar insecten. Ze horen bij elkaar, want de ene is voedsel voor de andere. Vleermuizen kunnen per nacht zo’n vijf gram insecten opeten en dat zijn er bij elkaar heel veel! Maar er blijven altijd genoeg vlinders over, want de slimmeriken overleven het wel.

De vleermuizen worden opgezocht met behulp van een batdetector. Daarmee kunnen de onhoorbare geluiden van de diverse soorten vleermuizen herkend worden. Waarschijnlijk zullen we vier soorten tegenkomen, waaronder de dwergvleermuis en de meervleermuis.

Fotograaf: Jan de Vries

Terug naar agenda

Vleermuizenexcursie in Driezum

Van Sytzamawei 30, Driezum, Netherlands