Weidevogelexcursie Skrok en Skrins

Weidevogelexcursie Skrok en Skrins

11 mei 2019
09:00 - 12:00

Bezoek met de boswachter enkele van de rijkste weidevogelgebieden van Nederland.

Weidevogelparadijs vol bloemen

Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland. Dit omdat ze door de intensivering van de landbouw weinig plaats vinden om te broeden en er te weinig bloemen en dus insecten zijn om hun kuikens mee groot te brengen. Maar daar is tijdens deze excursie niets van te merken. Je waant je even terug op het platteland van vroeger. In het oeroude, typisch Friese landschap van Skrok en Skrins met de talloze slootjes en weilanden vol bloemen, vind je in het voorjaar namelijk grote hoeveelheden weidevogels.

Grutto’s, tureluurs en veel meer

Na ontvangst met koffie en koek op de beheerboerderij van Natuurmonumenten in Easterein ga je op pad met de boswachter. Meteen word je begroet door een kakofonie aan geluiden en buitelende vogels boven je hoofd, een prachtig spektakel. Grutto, kievit en scholekster komen hier nog veelvuldig voor. Vervolgens ga je met eigen vervoer richting ons natuurgebied Skrins. Daar zie je weer andere soorten weidevogels, zoals kemphaan, slobeend, zomertaling en tureluur.

Vergeet niet je verrekijker mee te brengen!

Terug naar agenda

Weidevogelexcursie Skrok en Skrins

Skrok 11, 8734 HG Easterein, Netherlands