Jubileum

50 jier diepgeworteld in it Fryske Lân

In 2022 – op 28 april om precies te zijn – bestaat de Friese Milieu Federatie 50 jaar! In die 50 jaar is de FMF diepgeworteld in Friesland. Met een brede achterban, met een goede verbinding met de ‘mienskip’ en met tal van organisaties, heeft de organisatie zich op vele manieren ingezet voor meer duurzaamheid in Fryslân. Politieke lobby, publiekscampagnes, projecten, prikkelende acties, af en toe een rechtszaak, scherpe opinies, heel veel handelingsperspectieven en nog veel meer: we gaan niets uit de weg. Wel altijd met het oog op de bal; duurzame impact creëren. Beweging, met positieve effecten op klimaat, biodiversiteit en landschap.

Crisisaanpak
Meer dan ooit is deze inzet nodig. Natuur en milieu staan zeer onder druk. Er liggen grote maatschappelijke opgaven: klimaatverandering, het veenweidedossier, de stikstofproblematiek, de energietransitie, de landbouwtransitie, herstel van biodiversiteit, verkleining van de ecologische voetafdruk enz. We kunnen gerust stellen dat er sprake is van een klimaatcrisis. Wij grijpen ons jubileumjaar dan ook aan om aan de slag te gaan – samen – met een bijbehorende crisisaanpak!

Fryslân 2050
Dit vraagt om visie, tempo, daadkracht. En wel nu! Geen tijd om op onze lauweren te rusten en om het glas te heffen op de oude tijden. We willen vooral betere nieuwe tijden! Dus, ja, 50 jaar FMF gaan we vieren! Maar wel anders. Geen eenmalig verjaardagsfeestje, maar een jubileum jaar. Een jaar vol actie. We kijken een beetje terug, maar we kijken vooral vooruit!  Naar Fryslân 2050! Een Fryslân waarin het goed leven is. Mits we kilometers maken op meer duurzaamheid. En dat kan!

Ons jubileumcadeau aan Fryslân is perspectief. Kansen. Energie. Kom dit met ons vieren!
In 2022 organiseren we iedere maand minimaal één evenement, activiteit of lezing. Begin februari verschijnt op deze pagina het hele programma.