Klachtenprocedure

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de FMF, als zij het bijvoorbeeld niet eens zijn met de uitvoering van activiteiten of constateren dat er sprake is van inconsistent beleid. Bij de afhandeling van klachten volgen wij de volgende procedure:

1. Een klacht kan worden ingediend via info@fmf.frl of door telefonisch contact op te nemen via (058) 7600 760.

2. We proberen de klacht direct af te handelen. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de klacht genoteerd. De FMF is gehouden binnen 14 dagen te reageren. Als blijkt dat de klacht niet in deze termijn kan worden afgehandeld, stuurt de FMF een ontvangstbevestiging met informatie over de verder afhandeling.

3. Alle klachten worden geregistreerd. Wanneer blijkt dat over bepaalde zaken vaker klachten binnenkomen, zal de FMF hierop actie ondernemen.