Mannen van Staal

Mannen van Staal

Vogels, insecten en andere dieren zijn van harte welkom bij de Mannen van Staal. Achter hun gebouw aan de Morseweg ligt een een groene oase vol bloemen en insecten. Het idee voor een biodiverse tuin kwam voort uit het project Kening fan ‘e Greide. Het bedrijf had de wens om bij te dragen aan de natuur op eigen terrein. Van het één kwam het ander en nu ligt er een ecologische tuin van meer dan 200 meter op het terrein. Er is ook een bijenhotel geplaatst, gemaakt door het bedrijf zelf.

In december 2019 kwam het goede nieuws dat zo’n vergroening ook echt werkt. Er zijn namelijk vele tientallen insectensoorten in grote getale op de aangelegde natuurhoekjes vastgesteld, waaronder twee nieuwe soorten voor de provincie Fryslân! Dat deze dieren razendsnel deze plekjes weten te vinden, biedt hoop op herstel van de biodiversiteit.
Directeur Ize Bakker: ,,Wy ha hjir no in soad fûgels: der briede bygelyks strânljippen op ús dak.’’ Ook schaarsere soorten als de gele kwikstaart zijn gespot. Fruitbomen en moestuinen maken het ook leuk voor het personeel.

Ecologisch onderhoud is goedkoper, verbetert het bedrijfsimago en de groene omgeving is ook nog eens prettiger voor het personeel: Het werkt netwerkbevorderend.

Naast de vergroening is het bedrijf ook op andere gebieden duurzaam bezig. Vanaf 2020 produceert het bedrijf energieneutraal.

Meer informatie over Mannen van Staal

Artikel van de Leeuwarder Courant over de biodiverse tuin

Meer inspiratie?