Nevenfuncties RvT

Hoofd- & nevenfuncties RvT

 • I. Groenendaal
  • Labbeheerder en docent praktijkonderwijs, werknemer bij Hogeschool Van Hall Larenstein
  • Bestuurslid Fryske Feriening Foar Fjildbiology
 • Y. IJzerman
  • Bestuurslid vereniging Water Natuurlijk afd. Fryslân
  • Bestuurslid Stichting Belvedère Oranjewoud (eigenaar historische uitzichttoren)
  • Secretaris Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | De Nije Boarn
  • Secretaris Vereniging de Opsterlandse Groene Parels (eigenaren parken en bossen)
  • Secretaris Stichting Tointsje Leech (zelfvoorzienend leven rond vuurtoren Workum)
  • Lid adviescommissie erfgoed/cultuurhistorie Vereniging It Fryske Gea
  • Examinator/ gecommiteerde Gild Fryske Mouders
  • Bestuurslid/vice voorzitter Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken
  • Bestuurslid Kon. Ned. Bosbouwkundige vereniging
 • W. de Jong
  • Directievoerder project nieuwbouw Conradhuis HVA te Amsterdam
  • Projectmanager/Directievoerder project nieuwbouw Markethotel te Groningen WestCord
  • Projectmanager/Directievoerder project Elfstedenhart vakantie park Landal Green te Witmarsum
  • Directievoerder/contractmanager project “Revitalisering” Rijksmonumentale stadhuis Utrecht
  • Lid hoofdbestuur en dagelijks bestuur en penningmeester BFVW
 • J. van der Meer – Kooistra
  • Hoogleraar Financieel Management, Rijksuniversiteit Groningen
  • Coördinator samenwerking tussen Faculteit Economie en Bedrijfskunde RUG en de Universiteit van Curaçao
  • Voorzitter Examencommissie MSc Accountancy van de Universiteit van Curaçao
  • Ambassadeur Postinitiële Controllersopleiding (EMFC) RUG
  • Voorzitter Wetenschappelijke Raad EMFC Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Vice-voorzitter It Fryske Gea
  • Bestuurslid Hedwig Carolina Stichting
 • P. Steenhuisen
  • Secretaris Vereniging Moai Skarsterlân
  • Algemeen bestuurslid Krite Mar en Gaast
 • Th. van Gelder
  • Senior Inspecteur Luchtvaartveiligheid bij de Inspectie Leefomgeving & Transport
  • Adviseur en lid van de Commissie van Beroep van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie<
  • voorzitter van de Stichting Groene Ster Duurzaam!
 • O. Veldman
  • voorzitter van de federatie Sportvisserij Friesland