Nevenfuncties RvT

Hoofd- & nevenfuncties RvT

 • I. Groenendaal
  • Labbeheerder en docent praktijkonderwijs, werknemer bij Hogeschool Van Hall Larenstein
  • Bestuurslid Fryske Feriening Foar Fjildbiology
 • Y. IJzerman
  • Bestuurslid vereniging Water Natuurlijk afd. Fryslân
  • Bestuurslid Stichting Belvedère Oranjewoud
  • Secretaris Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | De Nije Boarn
  • Secretaris Vereniging de Opsterlandse Groene Parels
  • Secretaris Stichting Tointsje Leech
  • Lid adviescommissie erfgoed/cultuurhistorie Vereniging It Fryske Gea
  • Examinator/ gecommiteerde Gild Fryske Mouders
  • Bestuurslid Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken
 • H. Jansen
  • Eigenaar adviesburo Buro Elodea te Boornbergum
  • Redacteur flora, landschap en exoten Fries natuurtijdschrift Twirre
  • Medewerker Tijdschrift De Klarinet
  • Vertegenwoordiger namens bestuur KNNV Fryslân
  • Lid Buurkracht team BK2 van Boornbergum/ Kortehemmen
 • W. de Jong
  • Contractmanager project renovatie Politie Mallegatsplein te Alkmaar
  • Directievoerder/contractmanager project “Revitalisering” Rijksmonumentale stadhuis Utrecht
  • Projectmanager/Directievoerder project nieuwbouw hotel Jakarta Amsterdam WestCord
  • Voorzitter Federatie Wunseradiel-Bolsward-Workum
  • Lid hoofdbestuur en dagelijks bestuur en penningmeester BFVW
 • D. Klijnstra
  • Beleidsmedewerker natuur, landschap en groen; gemeente Noardeast Fryslân
 • J. van der Meer – Kooistra
  • Hoogleraar em. Financieel Management, Rijksuniversiteit Groningen
  • Vice-voorzitter It Fryske Gea
  • bestuurslid Stichting De12Landschappen
  • Bestuurslid Hedwig Carolina Stichting
  • Voorzitter Wetenschappelijke Raad Executive Master of Finance and Control, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Coördinator samenwerking tussen Faculteit Economie en Bedrijfskunde RUG en de Universiteit van Curaçao
  • Voorzitter Examencommissie MSc in Accountancy, Universiteit van Curaçao
 • R.F. Oosterbaan
  • Penningmeester van Natuurvereniging Geaflecht
 • J.B. Persenaire
  • Eigenaar onderneming in de carrosseriebouw
  • Agentschap Franse carrosseriefabriek en Ontwikkelaar en producent Qugo Grasshopper Elektrische golftrolley
  • Secretaris en vice-voorzitter St. tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd
 • P. Steenhuisen
  • Secretaris Vereniging Moai Skarsterlân
  • Algemeen bestuurslid Krite Mar en Gaast
 • W. Voorthuijsen

13 juni 2019