1150 handtekeningen uit Hurdegaryp voor Kramer, Poepjes en Rijpstra!

13 mei 2015

1150 handtekeningen uit Hurdegaryp voor Kramer, Poepjes en Rijpstra!

Vanochtend om half tien namen gedeputeerden Sietske Poepjes en Johannes Kramer en wethouder Houkje Rijpstra  ruim 1150 handtekeningen in ontvangst van dorpsbelangen Hurdegaryp. Als onderdeel van de Centrale As krijgt Hurdegaryp een rondweg en een spoortunnel. Het doorgaande verkeer verdwijnt hierdoor uit het dorp en het verkeer hoeft niet meer voor de trein te wachten. Een uitkomst lijkt het, maar dat is het niet voor de inwoners van Hurdegaryp. Door deze rondweg wordt het dorp afgesneden van een zeer geliefd wandel- en fietsgebied: het Bûtenfjild. De eeuwenoude Slachtedyk verdwijnt en de overweg wordt afgesloten. Het geplande tunneltje ten westen van het dorp ligt te ver uit de route waardoor een ommetje naar het Bûtenfjild 3 kilometer langer wordt. Vreemd vindt Wytske Baars – betrokken bewoner uit Hurdegaryp en initiatiefnemer van de handtekeningenactie: ‘Terwijl It Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieu Federatie zich inspannen voor directe verbindingen tussen woonwijken en natuur, verdwijnt juist onze verbinding met het Bûtenfjild.’

Met de slogan ‘DE KORTE VERBINDING TUSSEN HURDEGARYP EN DE SLACHTEDYK MAG NIET VERLOREN GAAN!’ is dorpsbelang  op 14 april begonnen met een handtekeningenactie. De actie sloeg aan, het werd het gesprek van de dag. Binnen een maand zijn 1150 handtekeningen ingezameld. Uit de grote hoeveelheid ingezamelde handtekeningen blijkt wel dat de zorg om de ruimtelijke kwaliteit van Hurdegaryp niet slechts bij enkele personen leeft, maar dat er een breed gedragen bereidheid is om samen te werken aan een mooie toekomst voor Hurdegaryp.

Samen met Houkje Rijpstra  die wethouder is in Tytsjerksteradiel, namen gedeputeerden Poepjes en Kramer de handtekeningen in ontvangst en spraken hun bewondering uit voor de grote betrokkenheid vanuit de mienskip. Sietske Poepjes gaf aan dat er veel belangen spelen en dat er niet direct geld beschikbaar is voor een tweede tunnel, maar ze beloofde haar uiterste best te doen om dit uit te zoeken. Johannes Kramer gaf aan het belangrijk te vinden dat er nu snel gehandeld wordt en dat de mienskip direct bij de planvorming betrokken wordt. Wellicht kan niet aan alle wensen voldaan worden, maar het is belangrijk dat we samen tot een goed compromis komen, aldus Kramer. Bovendien: de tijd dringt, de plannen zijn bijna rond. Projectbureau Centrale As en dorpbelangen gaan op korte termijn met elkaar om de tekentafel om te kijken naar de mogelijkheden.

Wytske Baars wees erop dat de plannen en de wijze waarop een en ander gepresenteerd wordt veel weerstand oproept bij de inwoners van Hurdegaryp. ‘Met het aanbieden van de handtekeningen willen we duidelijk maken dat de zorg om de ruimtelijke kwaliteit in ons dorp hoog zit. De plannen voor het Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden project worden in of na de zomer ter inzage gelegd. We hopen echter dat we eerder betrokken worden bij deze plannen zodat we op een constructieve wijze kunnen meedenken met alle expertise die in ons dorp aanwezig is. We willen gezamenlijk tot een oplossing komen waarin de meerderheid zich kan vinden en waar het dorp jaren lang plezier van heeft.’