12e editie Natuurwerkdag met ruim 650 deelnemers geslaagd

5 november 2012

12e editie Natuurwerkdag met ruim 650 deelnemers geslaagd

Als landgoed en historische buitenplaats was Fogelsanghstate te Veenklooster afgelopen zaterdag de perfecte locatie voor het vrijwilligersfeestje dat de Natuurwerkdag in feite is. Alleen op deze plek namen bijna 100 deelnemers deel aan het werkzaamheden, zoals jonge boompjes omzagen, beukenheggen snoeien en vogelkers of bospest verwijderen. De dag werd officieel geopend door Mr. C.A.F. graaf Freddy d’Ansembourg en burgemeester van Kollumerland c.s., de heer Bearn Bilker. Onder grote belangstelling plaatsten zij het laatste deel van het originele gerestaureerde gietijzeren hek rond het hertenkamp. In Fryslân namen in totaal ruim 650 mensen deel aan de Natuurwerkdag, landelijk waren dat er meer dan 10.000.

Speciale gasten op de locatie in Veenklooster – in totaal waren er 20 werkplaatsen in de hele provincie – waren de Statenleden van vrijwel alle politieke partijen. Zij waren daar op uitnodiging van Landschapsbeheer Friesland, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Consulentschap IVN Fryslân en de Friese Milieu Federatie. Gastheer d’Ansembourg nam de gelegenheid ten baat om te pleiten voor opname van zijn 70 hectare grote landgoed in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een besluit dat onder het nieuwe kabinet Rutte-Asscher door Provinciale Staten genomen zal worden.

Ehrenamt

Uit naam van de afwezige gedeputeerde Hans Komst las partijgenoot Riek van der Vlught (PvdA) een welkomstwoord uit namens de provincie. Ze wees erop dat: “je frijwilligers goed moatte fasilitearje. As ‘wederdienst’ mar ek om der út bêste it te heljen en te soargjen foar kontinuïteit. It wurk yn natuer en lânskip giet ommers altyd troch. Dat dat net samar giet wize ferskate ûndersiken wol út. Derom hjit frijwillgerswurk yn it Dútsk sa moai ‘ehrenamt’. It jout wol oan hoe je nei dat wurk sjen kinne. De provinsje fynt dat ek hiel wichtich. Dat minsken dy’t ferantwurdlikens fiele foar It lânskip dy ek ynfolje kinne.”

Na het welkom en het startsein gingen de politici aan het werk met groepjes kinderen, deels van Scouting en deels basisschoolleerlingen via NME centrum De Klyster. In het ‘koetshuis’ presenteerden de groene organisaties zich en vertelde Bearn Bilker twee spannende historische verhalen over het verleden van de Friese staten en Stinzen. De Natuurwerkdag stond immers in het teken van het ‘Jaar van de Historische Buitenplaats’.

Doe mee

Directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie, één van de organisatoren van de Natuurwerkdag, is enthousiast over de inzet van zoveel vrijwilligers voor de natuur. “Iedereen die mee wil doen, is welkom. Het hele jaar door. Want herstel en onderhoud van ons unieke landschap is nu eenmaal een flinke klus. We hebben een folder gemaakt waarin de verschillende organisaties zich graag aan je voorstellen en vertellen wat je als vrijwilliger allemaal kunt doen. Bovendien leggen ze

in het kort uit hoe je ondersteuning krijgt en waarom jij onmisbaar bent voor het landschap en de natuur. Interesse? Neem dan gerust contact op met één van de organisaties. We vertellen je graag over de mogelijkheden.”

Lees de folder over vrijwilliger worden in de natuur

12e editie Natuurwerkdag met ruim 650 deelnemers geslaagd 5 nov 2012

 

 

 

 

 

Omrop Fryslân, Oetze Deelstra