1,5 miljoen voor project ‘De Donkerte van het Waddengebied’

1,5 miljoen voor project ‘De Donkerte van het Waddengebied’ in de drie waddenprovincies

Het Waddenfonds draagt 1,5 miljoen bij aan het project ‘Donkerte van het Waddengebied’. Dit project is een initiatief van zes betrokken organisaties waaronder de Friese Milieu Federatie. Door deze financiering is het mogelijk de uitvoering van het project te verwezenlijken. Dit programma heeft als doel bewoners, recreanten en toeristen de duisternis van het Waddengebied te laten ervaren en nieuwe rustzoekende toeristen naar de waddenkust te trekken. Met behulp van belevingsplekken en jaarrond georganiseerde activiteiten wordt dit gerealiseerd.

Donkerte is schaars
Lichtvervuiling neemt in Nederland steeds meer toe. Als er niks gebeurt, is het over 25 jaar nergens in Europa nog mogelijk de Melkweg te zien. Een van de weinige plekken waar de donkerte nog echt kan worden ervaren, is het Werelderfgoed Waddenzee. De komende vier jaar slaan de initiatiefnemers de handen ineen en zetten zich in om nieuwe ervaringen te bieden waarbij duisternis de hoofdrol speelt. Met de beleving van de donkerte willen ze duurzaam toerisme stimuleren.

Bijzondere beleefmomenten
Om deze ambitie te verwezenlijken worden het hele jaar activiteiten en beleefmomenten op zowel de eilanden als het vasteland georganiseerd. Zo wordt onder de noemer Nacht van het Wad uiteenlopende nachtactiviteiten gegeven: nachtwandelingen en -waddenexcursies, diners bij kaarslicht, nachtmuziek, lezingen en workshops. Nacht van het Wad vindt vier keer per jaar plaats rond astronomisch herkenbare nachten. Ook worden er activiteiten georganiseerd in de Dark Sky Parken Terschelling en Lauwersmeer. Daarnaast worden er minimaal 15 nachttuinen gerealiseerd waar bezoekers nachtvlinders en andere nachtdieren kunnen spotten. Informatiepunten, voorlichtingsmaterialen en live webcambeelden worden ontwikkeld. Op deze manier wordt het nachtleven, zoals nachtvlinders en vleermuizen, onder de aandacht gebracht en de omstandigheden voor deze dieren verbeterd.

Bewustwording lichtvervuiling
Door een veelheid aan activiteiten wordt het voor bezoekers aantrekkelijk om voor deze nachten naar het waddengebied te komen. Ook willen de initiatiefnemers met het project ‘Donkerte van het Waddengebied’ de bewustwording over de noodzaak van het behoud van de duisternis vergroten. Onder meer recreatieondernemers worden gestimuleerd hun eigen verlichting te verduurzamen, en donkerte mee te nemen bij het beleefbaar maken van de bijzondere kwaliteiten van het waddengebied.

Dit project is een initiatief van de volgende organisaties: de Friese Milieu Federatie, de Natuur en Milieufederaties Noord-Holland & Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Daarnaast worden lokaal vele organisaties en ondernemers betrokken en gestimuleerd mee te doen.

Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen voor de activiteiten. Wanneer de situatie omtrent Covid-19 het toelaat worden er daadwerkelijk activiteiten georganiseerd.