16 november | Symposium Landschapsbiodiversiteit

1 november 2023

Symposium Landschapsbiodiversiteit

16 november 2023 | Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden

Het Friese landschap is in de afgelopen 100 jaar aan grotere veranderingen onderhevig geweest dan in de honderden jaren daarvoor. Die veranderingen hebben grote gevolgen voor de biodiversiteit en voor hoe wij het landschap beleven. Vier jubilerende, groene organisaties slaan de handen ineen en organiseren rond dit thema een symposium Landschapsbiodiversiteit in Natuurmuseum Fryslân op 16 november aanstaande. Daarbij willen ze de aandacht vestigen op het Friese landschap en de veranderingen van de afgelopen decennia en op de kansen die er liggen vanuit natuur en landbouw. Daarvoor komt op het symposium een keur aan sprekers aan bod.

Lezingen

Het symposium start met drie plenaire lezingen, waarbij de sprekers Dennis Worst (Landschapsbeheer Friesland), landschapsarchitect Remco van der Togt en ecoloog Eddy Wymenga de geschiedenis, het heden en de toekomst van het Friese landschap zullen bespiegelen. Vervolgens vinden er twee rondes met tal van inspiratiesessies plaats. Museumconservator Peter Koomen belicht daarin hoe de collectie van Natuurmuseum Fryslân de afgelopen honderd jaar veranderde samenhangend met een veranderend landschap. Romke Kleefstra (Sovon) bekijkt het veranderende landschap door de ogen van vogels, Arjan Strijkstra (Van Hall Larenstein) doet dat vanuit de insecten. Janna van der Meer van de biologische boerderij De Nije Mieden werpt een blik in de toekomst en laat zien hoe we duurzamer en natuurvriendelijker kunnen boeren op onze veengronden. Ook graanteler Karl Brouwer (Cruydt-Hoeck, van Akker naar Bakker) en Dorothee Wortelboer (Land van Ons) gaan in op ecologisch verantwoord boeren en wat voor initiatieven er op dat vlak nu al zijn. Thomas Oudman (journalist De Correspondent) vertelt aan de hand van zijn boek ‘Uit de shit’ hoe we met minder vee en meer boeren uit de stikstofcrisis kunnen komen. Psycholoog Bernhard Maarsingh zal laten zien dat biodiversiteit verder gaat dan landschap en met name wat het voor mensen kan betekenen. Ga naar de website van het Natuurmusem Fryslân voor de informatie over de sprekers en inspiratiesessies.

Landschapsbiodiversiteit

Tijdens alle sessies krijgen deelnemers aan het symposium mee wat zij zelf kunnen doen met betrekking tot ‘landschapsbiodiversiteit’. Over een jaar willen de organisaties dan opnieuw met de deelnemers bijeenkomen in het Natuurmuseum om te kijken hoe men daaraan heeft gewerkt het afgelopen jaar.

Wervingsactie

In aanloop naar het symposium loopt een wervingsactie in samenwerking met het Agrarisch Natuurfonds om een cultuurhistorisch waardevol weidevogelgebied veilig te stellen. Bij wijze van cadeau aan de jubilerende organisaties kunnen deelnemers aan het symposium een bedrag overmaken. Als afsluiter van het symposium zal gedeputeerde Matthijs de Vries het resultaat van de wervingsactie bekendmaken.

 

Programma

13.15-13.30 uur                inloop

13.30-13.50 uur               opening, presentatie vier jubilerende organisaties

13.50-15.00 uur               plenaire lezingen

15.10-15.40 uur               sessies, ronde 1

15.50-16.20 uur               sessies, ronde 2

16.30-17.00 uur               plenaire afsluiting, bekendmaking wervingsactie ‘gruttoland’, met gedeputeerde Matthijs de Vries

17.00-18.00 uur               nazit


Je kunt je aanmelden voor het symposium door een mail te sturen naar aanmelden@natuurmuseumfryslan.nl