18 Fryske Energieboswachters opgeleid en gaan natuurbelang bewaken bij zon- en windparken 

15 juni 2023


18 Fryske Energieboswachters opgeleid en gaan natuurbelang bewaken bij zon- en windparken
 

 

Op de feestelijke slotbijeenkomst in Oudeschoot, ontvingen gisteravond 18 Friezen hun Energieboswachter-certificaat. Vanaf april volgden zij de Training Energieboswachter, georganiseerd door de Friese Milieu Federatie (FMF). Woensdag 7 juni werd deze afgerond met de eindpresentaties van de praktijkopdracht. Als burgerexperts zijn de Fryske Energieboswachters er nu klaar voor om conceptplannen voor energieprojecten te beoordelen op ecologische kwaliteit, de juiste vragen te stellen en plannen te verbeteren.  

De Training Energieboswachter wordt vanaf 2021 landelijk gegeven en vorig jaar voor het eerst in Friesland. Er zijn nu in totaal zo’n 230 Energieboswachters opgeleid door alle Natuur en Milieufederaties samen. Het succes van de Training heeft geleid tot deze enorme groei aan enthousiaste deelnemers. De deelnemers zijn burgers die de energietransitie én de lokale natuur belangrijk vinden. De training heeft hen voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden. Ze staan nu klaar om het natuurbelang te bewaken bij energieprojecten in hun omgeving, maar ook om een positieve bijdrage aan de natuur te leveren. Suzanna Bekkema, projectleider bij FMF: “Ik ben onder de indruk van de inzet van de deelnemers én de kwaliteit van de ingeleverde praktijkopdrachten. Dat biedt wat mij betreft perspectief om als Energieboswachter een belangrijke bijdrage te leveren aan natuurinclusieve zonne- en windprojecten. Gemeenten en projectontwikkelaars kunnen hier hun voordeel mee doen.” 

Natuurinclusieve energietransitie
De energietransitie moet worden doorgezet om de klimaatdoelen te halen, zon- en windparken op land zijn daarbij onmisbaar. De inpassing van die energieprojecten levert risico’s, maar ook kansen op voor de natuur. Om risico’s te kunnen mijden en kansen te grijpen is een zorgvuldig ontwerpproces belangrijk, waarbij gebiedskennis ten volle wordt benut. De Energieboswachters kunnen hierin een rol spelen. Hierbij kunnen ze naast eigen kennis, ook gebruik maken van het netwerk waar ze deel van uitmaken. Om dit netwerk te versterken wordt voor de Energieboswachters op 7 juli een excursie georganiseerd naar een windpark en een drijvend zonnepark, waar interessante natuur-toevoegingen zijn of worden gerealiseerd. 
 


Arie Bruinsma, kersverse Energieboswachter: “Het transformeren van natuur of andere locaties tot duurzame bronnen van energie is naar mijn mening van cruciaal belang voor de bescherming van onze planeet. Met de kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens de training kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan deze missie en aan het creëren van een duurzame toekomst. Ik ben er klaar voor!” 
 


Marjo Vogel, ook een kersverse Energieboswachter: “Het vinden van de juiste locatie voor een energieproject is een belangrijke eerste stap. Wij zijn in ons groepje op zoek gegaan naar een bestaand zonnepark op een locatie met een lage natuurwaarde, zodat we dit gebied met vrij eenvoudige maatregelen duurzaam kunnen opplussen. We willen onderzoeken of we dit nu ook echt concreet kunnen doorpakken”.