1,8 miljoen woningen kunnen door vernieuwing zonder gas

29 september 2014

1,8 miljoen woningen kunnen door vernieuwing zonder gas

‘Bouwsector krijgt impuls door Deal Stroomversnelling Koopwoningen’

Bouwbedrijven, makelaars/taxateurs, banken, hypotheekverstrekkers, gemeenten, energiecoöperaties, renovatiewinkels en garantie-instellingen gaan maandag 29 september in Den Haag – in aanwezigheid van minster Stef Blok en Prins Carlos Bourbon de Parme – een superdeal sluiten: de Deal Stroomversnelling Koopwoningen. Door deze Deal kunnen bouwbedrijven de komende jaren volop aan de slag met het installeren van nieuwe daken, zonnepanelen, nieuwe gevels, technische installaties met warmtepompen, keukens en badkamers. Deze Deal geeft honderdduizenden huiseigenaren de kans hun rijtjeswoning compleet en duurzaam te vernieuwen, van het geld dat zij normaal gesproken aan de energierekening kwijt zijn.  De Natuur en Milieufederaties zijn mede-ondertekenaar van deze deal.

De Deal sluit aan bij de wens om Nederland minder afhankelijk te maken van het gas. Én bij het streven om de CO2 uitstoot met minstens 20% terug te brengen voor 2020, zoals premier Rutte liet weten op de onlangs gehouden klimaattop in New York. Mooie woorden die door de Deal Stroomversnelling Koopwoningen worden omgezet in daden; Nederlandse huishoudens kunnen massaal van het gas af en gaan al hun eigen stroom opwekken. Ivo Opstelten, programmaregisseur van de Deal Stroomversnelling Koopwoningen: “Ons aardgas raakt op en we hebben allemaal gemerkt dat je niet afhankelijk wil worden van buitenlands gas voor de verwarming van je huis. Ik ben daarom erg blij met deze Deal.”

Tienduizenden banen erbij in bouwsector

Het initiatief, bedacht door Energiesprong, is uniek omdat meer dan 175 partijen de handen ineenslaan om huiseigenaren, de bouwsector en het klimaat een enorm plezier te doen. Een plezier dat betaald wordt vanuit de oude energierekening. Want die verdwijnt na de metamorfose tot energieleverend huis. In eerste instantie is de Deal bedoeld bijna 2 miljoen particuliere rijtjeswoningen die gebouwd zijn tussen 1950 en 1980. Gemiddeld hebben deze slecht geïsoleerde huizen een energierekening van €175,- per maand. Door dit bedrag te gebruiken voor de aflossing van een speciaal hiervoor ontwikkelde energie-investeringsregeling, blijven de vaste uitgaven voor de huiseigenaren gelijk. “Voor de bouw betekent deze Deal tienduizenden banen erbij, dat is goed nieuws”, glundert Opstelten. “Het zijn wel andere banen dan gebruikelijk in de bouw. Want gezien de all-in prijs van €45.000,- per vernieuwing, kan de sector deze opdrachtenstroom het beste op een innovatieve, industriële manier aanpakken. Als 95% van het werk in fabrieken plaatsvindt en het werk op de bouwplaats maximaal 10 dagen duurt, valt er goed te verdienen.”

Vijftigduizend woningen per jaar

Na een pilot van honderd woningen, komen vanaf 2016 zo’n 50.000 koopwoningen per jaar – in totaal 1,8 miljoen – in aanmerking voor een total make-over. Het is de bedoeling dat de huiseigenaren vanaf 1 januari 2016 kant-en-klare renovatiepakketten kunnen kopen in speciale renovatiewinkels. Uit onderzoek blijkt dat 33% van de woningbezitters nu al grote belangstelling heeft voor het aanbod. Opstelten: “De marketing is in feite al gedaan. Aan bouwers de taak om hier een passend aanbod voor te maken.” Om huiseigenaren enthousiast te maken voor de Deal – comfortabel wonen zonder energierekening – is begin 2014 de campagne Ons Huis Verdient Het van start gegaan. Via social media, een website en een gelijknamig tv-programma op RTL4 werden in het eerste halfjaar al circa 2 miljoen mensen bereikt met de boodschap dat wonen zonder energierekening aantrekkelijk, betaalbaar en bereikbaar is voor veel mensen.

Ondersteuners en sympathisanten

Maar liefst 175 partijen zijn betrokken bij de Deal. Behalve de ondertekenaars heeft de Deal een bijzonder breed draagvlak. De Deal wordt ondersteund door het ministerie van BZK en provincies. De lijst van sympathisanten bestaat onder andere uit belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en toeleverende industrie.

Over Energiesprong

Energiesprong is een innovatieprogramma van Platform31, dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de markt aanjaagt naar een energieneutrale gebouwde omgeving. Doel van het programma is om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor gebouwen zonder energienota: woningen, kantoren, winkels, gebouwen van zorginstellingen. Om deze transitie te maken zijn er nieuwe processen en werkwijzen in de bouw nodig; met een andere uitvraag, beter aanbod, meer financiële mogelijkheden, aangepaste wet- en regelgeving én een andere kijkwijze gaat het Nederland lukken!

Meer informatie vindt u op www.energiesprong.nl en www.stroomversnellingkoopwoningen.nl.