27 november | GroenLunch: Er is leven na groei

14 november 2023

Er is leven na groei

Minder consumeren, meer kwaliteit van leven

In Nederland hebben we het goed. Als we iets nodig hebben, kunnen we dat gewoon kopen in de winkel, of lekker makkelijk online. Maar realiseren we ons wel dat onze hele economie gericht is op consumeren? We leven in een economie die gericht is op meer, nieuwer, groter, mooier. Maar levert dit ons eigenlijk wel winst op? Tijd om te stoppen met deze waanzin. Volgens Postgroei Nederland is het nú tijd om het tij te keren, voor onszelf en om de klimaatverandering te stoppen.

Presentatie Mattias Olthaar

Doen we wel genoeg om ons steentje bij te dragen aan een gezonder klimaat? Zijn we op tijd, of dreigen we achter te blijven? En wat als onze inspanningen de welvaart in gevaar brengen? Het zijn vragen die ons allemaal bezighouden en die allemaal aan bod komen in deze GroenLunch. Onze spreker tijdens deze GroenLunch is Matthias Olthaar, hij is Lector Green Economics & Process Optimization bij NHL Stenden University of Applied Sciences. Samen met Postgroei Nederland deelt Matthias inzichten over hoe we een vervullend leven kunnen leiden binnen de grenzen van onze planeet, met aandacht voor anderen én onszelf. Steeds meer wetenschappers pleiten voor een stop op economische groei. Postgroei Nederland zijn de eersten die in Nederland zien hoe dit haalbaar is.

Matthias Olthaar | Lector Green Economics & Process Optimization en columnist

Matthias Olthaar pleit voor een duurzame toekomst. Hij deelt zijn inzichten tijdens openbare colleges en lezingen om mensen bewust te maken van belangrijke mondiale kwesties zoals klimaatverandering, stijgende zeespiegel en migratie. Hij benadrukt feiten over ons consumptiegedrag en hij laat kansen zien om ons leven en onze economie duurzamer te maken. Ook is hij medeoprichter van Just Enough en medeauteur van het boek ‘Er is leven na groei’. Hij staat volledig achter de post-groeibeweging. Tijdens deze GroenLunch zal hij niet alleen verkennen hoe we samen kunnen bijdragen aan een economie en samenleving die zowel ecologisch als sociaal rechtvaardig zijn, maar ook welke nieuwe bronnen van vreugde daardoor worden aangeboord.

De GroenLunch is opgenomen, het is slechts een registratie; het geluid kan soms van mindere kwaliteit zijn.

Bekijk de opname op Youtube