350 fruitbomen, 5200 stinzenbollen en heel veel bloemzaad voor dorpen van ‘Tichterby de Natuer’

2 november 2022

350 fruitbomen, 5200 stinzenbollen en heel veel bloemzaad voor dorpen van ‘Tichterby de Natuer’

Dorpsbewoners van drie Friese dorpen gaan aan de slag met de biodiversiteit, tijdens het project ‘Tichterby de Natuer’ van de FMF en Landschapsbeheer Friesland. Op 4 november kunnen inwoners van de dorpen Tjerkwerd, Burgwerd en Kimswerd een fruitboom ophalen met een inheems bloemenmengsel voor de boomspiegel. In totaal worden er dit weekend 350 fruitbomen geplant, 5200 stinzenbollen én heel veel bloemzaad. Er is gekozen voor fruitbomen omdat die al in het vroege voorjaar bloeien en daarom belangrijk zijn voor insecten. Oude fruitbomen bieden schuilplekken voor spechten, vleermuizen en steenuilen. Om de biodiversiteit te stimuleren kan je ook een vijver aanleggen, blad laten liggen, nestkasten maken of een compostbak maken. Tijdens de uitdeeldag krijgen bewoners ook tips over hun tuin.

De werkgroepen van de drie dorpen hebben een heel uitgebreid plan gerealiseerd. In het hele dorp hebben ze gekeken naar de mogelijkheden om te vergroenen met inheemse soorten die goed zijn voor de biodiversiteit. Samen met de FMF, Landschapsbeheer Friesland en de gemeente Súdwest-Friesland zijn hun plannen grotendeels gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in een plan waarbij meer dan 1500 planten en bomen in de openbare ruimte zijn geplant vóór de vogels, vlinders én bijen. Deze planten hebben ze dit voorjaar met een grote groep vrijwilligers geplant. Lemke Statema is de projectleider vanuit de FMF; ‘Ik vind het prachtig om te zien hoe enthousiast de dorpsbewoners zijn. Je ziet dat het onderwerp, door de inzet van de werkgroepen, steeds meer gaat leven in de dorpen en dat er steeds nieuwe vrijwilligers aanhaken! De dorpen hebben enorm veel gerealiseerd in een korte periode!’

De dorpen organiseerden ook inspiratieochtenden om dorpsgenoten te laten zien wat je zelf kan doen ter bevordering van de biodiversiteit. Ze gingen op onderzoek uit met een deskundige om te leren wat er allemaal voor soorten voorkomen in hun eigen dorp qua beplanting én ze maakten zelf insectenhotels en vleermuizenkasten. De kasten hangen nu bij particulieren, maar ook bijvoorbeeld aan de muur van basisschool CBS de Reinbôge in Tjerkwerd. Dan krijgen de kasten, naast het bieden van onderdak, ook een educatieve functie.

Tichterby de Natuer is een project van de FMF en Landschapsbeheer en wordt mogelijk gemaakt door het IMF, het Kernenfonds, Windkracht 10 en het Prins Bernhard Cultuurfonds. In Friesland willen we middels plan Boom nog 700.000 bomen planten! Heb je een geschikte locatie waar op grote schaal bomen geplant mogen worden (>500m2), neem dan contact op met Paulien Kruiper van de FMF (p.kruiper@fmf.frl). Heb je geen ruimte, maar wil je wel helpen? Je kan ook een donatie doen, zodat wij een boom kunnen planten. Iedere €10,- is goed voor twee bomen! Samen versterken wij de biodiversiteit van Fryslân!

Uitdeelacties
Tjerkwerd: Op zaterdag 5 november halen de aanvragers tussen 10.00 en 12.00 uur hun fruitboompjes op bij Agatha Miedema, Waltaweg 1. Tegelijkertijd (tussen 10.00 en 12.00 uur) is het Waltahûs open voor koffie, thee, fris en koek. Voor alle bewoners zijn er gratis stinzenboillen (sneeuwklokjes, krokussen en narcissen) beschikbaar, maar Op = OP.
Bovendien geven we in het Waltahûs plantinstructies en extra informatie op papier en op YouTube. Tevens proberen we vrijwilligers te werven voor natuurklussen in Tjerkwerd.

Burgwerd: Op zaterdag 5 november tussen 13.00 en 15.00 uur komen alle mensen langs om de fruitbomen op te halen uit Burgwerd bij de parkeerplaats voor het Kaatsveld.

Kimswerd: Uitdelen van de fruitbomen doen we op zaterdag 5 november om 9:00 u bij MFC Piers’ Stee onder het genot van een warm bakje koffie.