4 meter hoge kievitseieren gaan bijdragen aan het Friese landschapsdebat

8 mei 2019

Deze week is stichting It Broedsje opgericht. De stichting is opgericht met als doel om het gelijknamige kunstwerk ‘It Broedsje’ te realiseren. Het kunstwerk is een nest van vier kievitseieren van maar liefst vier meter hoog. De eieren, die op een prominente plek in Fryslân geïnstalleerd moeten worden, hebben als doel om het debat over het Friese landschap te verbreden.

Uit een onderzoek van de Leeuwarder Courant van 14 juni 2014 bleek dat de kievit voor Friezen het meest favoriete dier is. Het kunstproject ‘It Broedsje’ eert de kievitseieren en de kievit als icoon van Fryslân en neemt geen stelling in de landschapsdiscussie, maar heeft wel als doel om de discussie over het snel veranderend landschap te verbreden. Het zet de kievit en het kievitsei, maar ook de andere weidevogels en de gehele biodiversiteit in het boerenland centraal.

Een ideale locatie voor het kunstwerk zou vlakbij Leeuwarden zijn, langs de Wâldwei aan de zuidzijde, tussen de Wâldwei en de Hempensermeerpolder. De eieren zijn dan zichtbaar voor passerend verkeer en voor recreanten is het mogelijk om ze te bekijken en aan te raken. Een plaquette zal de bezoeker van informatie voorzien over de weidevogels en biodiversiteit. Het is de bedoeling dat het kunstwerk in de lente van 2020 geplaatst wordt.

Het project is een initiatief van Henk Hofstra, beeldend kunstenaar uit Drachten, in samenwerking met It Fryske Gea en de Friese Milieu Federatie (fmf). Henk Hofstra is bekend van een aantal kunstprojecten in de openbare ruimte, onder andere in zijn eigen woonplaats; De Blauwe weg, De Miereninvasie en De Rode Poppen. Verder realiseerde hij public-art projecten in de Verenigde Staten, Chili, Rusland, China en op verschillende plekken in Nederland. Het bestuur van de stichting bestaat uit Henk de Vries (It Fryske Gea), Hans van der Werf (fmf) en Froukje Hernamdt (fmf).