40 voedselbos-initiatieven in Noord-Nederland op de kaart gezet

27 maart 2018

40 voedselbos-initiatieven in Noord-Nederland op de kaart gezet

De vragenlijst voor en over voedselbos-initiatieven van de Noord-Nederlandse natuur- en milieufederaties heeft 40 voedselbossen op de kaart gezet. Dat blijkt uit de resultaten van de vragenlijst, die de drie Noord-Nederlandse natuur- en milieufederaties begin maart uitzetten. De kaart met de ruim 40 voedselbossen is nog niet uitputtend, de voedselbossen uit bijvoorbeeld Leeuwarden en Makkum zijn (nog) niet weergeven op de kaart. Met ruim 90 respondenten biedt het echter een schat aan informatie om de Werkplaats Voedselbossen verder in te richten.

NB: Het kaartje met voedselbossen is gemaakt aan de hand van de inzendingen op de vragenlijst. Het overzicht is dus niet compleet. Staat jouw initiatief er niet bij? Stuur de locatie op naar communicatie@nmfdrenthe.nl (straatnaam, postcode, plaats en provincie) en we zetten jouw initiatief ook op de kaart.

Ongeveer de helft van de respondenten heeft zelf een voedselbos-initiatief of is erbij betrokken. In Drenthe zijn dit er 17, in Groningen 14 en in Friesland 8. Ook meldde zich een initiatief uit Overijssel. Op de vraag hoe ver men is, kan de groep grofweg in tweeën worden gedeeld. De ene groep oriënteert zich nog op de mogelijkheden, de andere groep zit in de startfase om te gaan planten of heeft de eerste planten reeds in de grond staan. Deze laatste groep heeft ook al ontwerpen, plannen en eventuele vergunningen (bijna) klaar.

Over de huidige locaties
De bestemming van de gronden is grotendeels agrarisch. Daarnaast is een groot deel bos, park, openbare groenvoorziening of eigen tuin. 62,50 % is zelf eigenaar van de grond. De oppervlakte varieert tussen de 1 tot 5 hectare beschikbare grond, waarvan de meesten aangeven ongeveer 1,5 a 2 hectare te hebben.

Aanleg bos als meest belangrijk gewaardeerd
Ook hebben we de respondenten gevraagd welke vragen ze belangrijk vinden. Bijna alle vragen worden als zeer belangrijk gevonden, maar de vragen die gaan om de concrete aanleg van een voedselbos het meeste. Dit zijn vragen over beplanting, behoud van een gezonde bodem, ontwerp en beheer van een voedselbos. Daarnaast zijn ook de vragen rondom financiering van een voedselbos belangrijk. Respondenten willen weten hoe groot de noodzakelijke investeringen zijn, welke mogelijkheden er zijn om financiën te krijgen voor een voedselbos, en welke mogelijke  verdienmodellen er zijn. Opvallend is dat 85% het (zeer) belangrijk vindt om te weten hoe voedselbossen bijdragen aan de verduurzaming van onze provincies.

Tot slot geeft het merendeel van de respondenten aan graag betrokken te blijven bij de Werkplaats Voedselbossen. Op 11 april maken de Natuur en Milieufederatie Friesland, Groningen en Drenthe hiermee een start. De resultaten van de enquête worden verwerkt tot een set vraagstukken om de voedselbosinitiatieven verder op weg te helpen. Deze informatie wordt open source gedeeld via de websites van de natuur- en milieufederaties.

Tabellen Vragenlijst Voedselbos