5 Friestalige natuurgidsen

7 december 2017

5 Friestalige natuurgidsen

 

 

 

 

 

Op 23 september verscheen de vijfde Friestalige natuurgids over paddenstoelen, geschreven door Sake P. Roodbergen. Als oud-leraar biologie en oud-ljipaaisiker (kievietseizoeker) schetst Sake, met zijn kennis van de verschillende soorten organismen, de historie van de paddenstoelen. Daarbij ligt het accent op de situatie in de provincie Fryslân. De eerste vier gidsen gingen over vogels, bloemen, dagvlinders & libellen en nachtvlinders.

Informatie over de gidsen
De gidsen kosten €12,50 per stuk en zijn te verkrijgen in elke boekhandel. Ze zijn geschikt voor zowel het basisonderwijs, als voor de Friese leerkrachten in het voorgezet onderwijs en de geïnteresseerde Friestalige consument. “Ik ben ervan overtuigd dat ook de niet-Friestalige consument veel profijt en plezier aan de gidsen kan beleven. Zo moeilijk is dat Frysk niet! Maar wie weet, moeten er toch nog eens vertalingen verschijnen!” – aldus Sake.

De uitgave en vormgeving zijn verzorgd door Uitgeverij Bornmeer/Steven Sterk Gorredijk (Fûgels 2005 en Blommen 2013), en Uitgeverij Wijdemeer Leeuwarden (Deiflinters en Libellen 2015, Nachtflinters 2016 en Poddestuollen 2017). Momenteel werkt Sake aan een gids over Kevers. De bedoeling is dat ook deze gids weer bij Wijdemeer, Louw Dijkstra, verschijnt en in 2018 wordt gepresenteerd.

De gidsen worden voor een groot deel gesponsord door It Fryske Gea/stichting Ynnatura. Hun naam is dan ook op de voorkant en omslag te vinden. De tweede belangrijke sponsor is de provincie.

Waarom Frysktalige natuurgidsen?
“Mijn motivatie voor het maken van deze natuurgidsen was allereerst simpelweg het feit dat ze er niet waren.” Sake vond het hoogtijd dat deze gidsen gemaakt werden. “Emancipatie van het Frysk”, noemt Sake het. Naast de liefde voor de Friese taal gaat het hem ook om de boodschap over hoe prachtig, belangrijk en interessant de natuur eigenlijk is.

Bij het maken van de natuurgidsen werkt Sake samen met de verschillende Friese natuurorganisaties. Bij de totstandkoming van zijn nieuwe gids over kevers werkt hij samen met Peter Koomen (conservator van het Natuurmuseum) en Theodoor Heijerman (kever-kenner en -publicist) om tot een aardig en wetenschappelijk verantwoord product te komen.

Bekijk de natuurgidsen met omschrijving via deze link:
Natuurgidsen in pdf