Start Klimaatgedeputeerde en klimaatspreker Reinier van den Berg

24 februari 2022

Bijeenkomst: 50 jaar FMF, klimaatspreker Reinier van den Berg & start klimaatgedeputeerde

7 maart was het zover. We gingen los met het speciale jubileumjaar van de FMF. Het evenement vond plaats in de Statenzaal van het provinciehuis. Een unieke locatie!

Het was een erg bijzondere sessie. Wie jarig is trakteert; we trakteerden u dan ook op een inspirerende Klimaatspreker: meteoroloog Reinier van der Berg. Na Reinier volgde een historisch moment. We gaven Fryslân een klimaatgedeputeerde ‘cadeau’: Ymkje Ypma. Het is namelijk de hoogste tijd voor een meer integrale blik op de klimaatcrisis. Deze ‘vrijdenkende gedeputeerde’ gaat in ons jubileumjaar letterlijk de boer op. Op zoek naar waardevolle initiatieven en kansen die verschil maken. We sloten deze bijzondere lancering van ons jubileumjaar vervolgens af met een vooruitblik naar de komende jubileumactiviteiten.

Bekijk hier de presentatie terug van Reinier van den Berg

 

Het programma:

  • 11.45 uur: Inloop en koffie/thee met een hartig broodje
  • 12.05 uur: Plaatsnemen in de Statenzaal
  • 12.15 uur: Opening door Hans van der Werf: voor welke uitdagingen staat we?
  • 12.20 uur: Presentatie Reinier van der Berg: meteoroloog en specialist in klimaatverandering. Reinier van der Berg is expert op het gebied van klimaatverandering en benadrukt het belang van duurzaamheid. Zijn slogan is: ‘de ander te groen af zijn’. Tijdens zijn inspirerende presentatie neemt Van der Berg u mee in de klimaatopgaven en -uitdagingen waar we anno 2022 voor staan.
  • 12.50 uur: Start klimaatgedeputeerde onder begeleiding van Hans van der Werf
  • 13.05 uur: Presentatie jubileumprogramma
  • 13.10 uur: Plenaire afsluiting
  • 13.15 uur: Naborrelen / netwerkmoment
  • 13.45 uur: Einde bijeenkomst

Een bewogen geschiedenis

Vijftig jaar geleden is de FMF opgericht onder de noemer Milieuraad Friesland. De raad vertegenwoordigde It Fryske Gea, de Bond van Friese Vogelwachten, de Vereniging Milieubeheer Noord-Nederland, het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN), de jongerenorganisaties voor natuurstudie, de N.J.N. en de C.J.N., de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, de Jagersbond en het Fries Natuur Historisch Museum.

De FMF heeft de afgelopen vijftig jaar veel groei doorgemaakt en heeft een brede achterban, een goede verbinding met de ‘mienskip’ en met tal van organisaties. De FMF heeft zich op vele manieren ingezet voor meer duurzaamheid in Fryslân. Politieke lobby, publiekscampagnes, projecten, prikkelende acties, af en toe een rechtszaak, scherpe opinies, heel veel handelingsperspectieven en nog veel meer: we gaan niets uit de weg. Wel altijd met het oog op de bal; duurzame impact creëren. Beweging, met positieve effecten op klimaat, biodiversiteit en landschap.