6 juli: Bijeenkomst Fryslân 2040

2 juli 2012

6 juli: Bijeenkomst Fryslân 2040

Aan alle Friezen met een warm kloppend hart voor duurzaamheid

Je bent van harte welkom op vrijdagmiddag 6 juli in het restaurant op de Grote Wielen,  Bûtlân 1, 8926 XH in Leeuwarden.

Solar Challenge

Zoals de bedoeling is zoekt KF 2040 zoveel mogelijke aansluiting bij bestaande initiatieven en evenementen.

In juli gaat in Leeuwarden weer de Friese Solar Challenge van start. In de aanloop daar naar toe zijn wij vrijdagmiddag 6 juli te gast op het terrein waar de zonneboten zich voorbereiden op de race. We zullen uitgebreid geïnformeerd worden over dit grote evenement , waarin duurzaamheid, onderzoek, bedrijfsleven, wetenschap en studenten bij elkaar komen. Daarnaast zijn er weer veel deskundigen uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan over de uitdaging van ieder die doende is met duurzame initiatieven.

Het centrale thema is Nieuwe Energie in de meest brede betekenis van het woord.

Programma

14.00 uur      Binnenkomst

14.30 uur      Welkom door KF 2040

14.35 uur      Albert Bosscha – Solar Challenge, inleiding over de zonnebootrace

14.55 uur      Open Space                        
‘.. biedt gelegenheid voor een gesprek tussen iemand met een vraag en geïnteresseerden die vanuit hun visie en ervaring aanschuiven. Het doel is uitwisseling en antwoorden vinden, waarbij alle partijen brengen en halen en met meer weg gaan dan ze gekomen zijn….’

Vragenstellers zijn:

1. Jongeren Panel Fryslân: gevraagd en ongevraagd duurzaam advies aan de Provincie Fryslân

2. Gijs van Hesteren: vanuit Kabel Noord over innovatieve verbindingen

3. Janet Pasveer: ondernemer vanuit Roeach en initiatiefnemer van Transition Town Joure

4. Wim Terpstra: ondernemer in positieve energie vanuit Technea

5. Tom Vellinga/Jaap Koen Bijma: vanuit het Netwerk Duurzame Dorpen

6. Friederike Liebmann: vanuit Stichting Wadden Groep en het keurmerk Waddengoud

Workshop

7. Carin van Raaij, vanuit CommitCa met een korte inleiding tot Chi Neng Qigong, een bewegingsleer voor ieders persoonlijke energiebalans

Rondleiding

8. Albert Bosscha geeft een rondleiding langs de zonneboten.

16.00 uur       Plenair:  de Opbrengst van de Open Space en Energie-Workshop

16.20 uur       Afsluiting en netwerken

 

De toegang en het programma zijn gratis.

We heten je graag welkom met koffie en thee en vragen van de deelnemers om de andere consumpties voor eigen rekening te nemen.

Daarmee spreiden we op een simpele en efficiënte wijze de kosten.

Als laatste het dringende verzoek om je via info@fryslan2040.nl  op te geven als je komt!!