Aanmoedigingsprijs voor provincie en FMF

13 september 2018

Aanmoedigingsprijs voor provincie en FMF

 

Project met Stip: Omgevingslab gebiedsontwikkeling 2.0
Het Friese omgevingslab gebiedsontwikkeling 2.0 heeft de vermelding ‘Project met Stip’ gekregen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. De Friese Milieu Federatie én de provincie worden beiden in het zonnetje gezet. De milieufederatie omdat zij een positieve grondhouding aanneemt. Zij denkt constructief mee op welke wijze gebieds-ontwikkelingsprocessen in Friesland integraler en meer van onderaf vorm kunnen krijgen. De provincie omdat zij de samenleving, gemeenten en Wetterskip Fryslân uitnodigt mee te denken hoe dit in de toekomst beter kan met het oog op de Omgevingswet. De aanmoedigingsprijs is donderdag 13 september tussen 15.45-16.00 uur uitgereikt in de Kanselarij te Leeuwarden tijdens de University of Hope over verstedelijking.

De dialogen in de omgevingslabs hebben urgente onderwerpen opgeleverd: onderwerpen waar professionals bij de overheden volgens de gemeenschap aandacht aan moeten besteden in de Omgevingsvisies. Provincie en gemeenten nemen deze punten mee in hun visies.

Nieuwe rol milieufederatie
De jury vindt het te prijzen dat een milieufederatie betrokken is bij een thema als kwaliteit van de leefomgeving en nadenkt over de toekomstige opgaven. Ook helpt het de federatie, met de inzet van velen, de kansen te benutten die de Omgevingswet biedt. En daarmee pakt ze een andere rol dan normaal op. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen belangenorganisaties en overheden. Het programma is erg benieuwd naar deze manier van werken en moedigt de federatie via deze prijs aan om deze breed te delen.

Project met Stip
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is altijd op zoek naar projecten waarmee overheden en andere organisaties in het land elkaar kunnen inspireren. De actieve aanpak van de Friese Milieu Federatie is daarvan een mooi voorbeeld. Meer info: www.omgevingslab.frl/downloads

Het programma Aan de Slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. Het programma ondersteunt overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet.