Gaat de Nationale Vogel dit voorjaar iets merken van het Aanvalsplan Grutto?

10 maart 2021

Gaat de Nationale Vogel dit voorjaar iets merken van het Aanvalsplan Grutto?

Grutto. Fotograaf: Jelle de Jong

 

Terwijl de grutto’s ons land binnendruppelen en zich opmaken voor hun broedseizoen is de grote vraag: gaat onze Nationale Vogel dit voorjaar al wat merken van het Aanvalsplan Grutto?

Maar wat is het Aanvalsplan Grutto…?

Het Aanvalsplan Grutto is een initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM), It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland en is met inbreng van zes weidevogelprovincies opgesteld. Het Aanvalsplan richt zich op het redden van de weidevogels in Nederland in combinatie met een fatsoenlijk inkomen voor boeren die het plan helpen uitvoeren. Vorig jaar november werd het Aanvalsplan Grutto aangeboden aan minister van Landbouw Carola Schouten.

Overweldigende politieke meerderheid!

De minister was enthousiast over het plan. Een grote Kamermeerderheid was zo mogelijk nog positiever dan de minister en nam een motie aan waarin de minister gevraagd werd het plan uit te werken.

Dat stemde optimistisch. Zou er dan eindelijk een kentering komen in de achteruitgang van grutto’s en andere weidevogels? Het antwoord van de minister op de motie kwam eind vorig jaar en stelde teleur. Er werden geen concrete toezeggingen gedaan voor de financiering van het plan. Daarop kwam de Tweede Kamer opnieuw in beweging. In een op 11 februari aangenomen motie wordt de minister gevraagd aan te geven hoe zij het Aanvalsplan Grutto denkt te realiseren. Deze motie werd ingediend door het CDA en ondertekend door VVD, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en SP. Een overweldigende politieke meerderheid!

Wat gaat de minister antwoorden?

Terwijl de grutto’s nu terugkomen van hun zuidelijke overwintersgebieden voor een volgend risicovol broedseizoen in de Nederlandse weilanden, wachten we nog vol spanning op het antwoord van de minister.

Het zou goed zijn als dat antwoord er nog voor de verkiezingen zou zijn, zodat het volgend kabinet met de uitvoering kan starten. De achteruitgang van weidevogels in ons land gaat onverbiddelijk door. De urgentie om deze van Nederland afhankelijke groep vogels te redden, is groter dan ooit.

Download het aanvalsplan