Advies voor een duurzaam Fryslân

22 september 2016

Advies voor een duurzaam Fryslân

omgevingswet

Een mooi voorbeeld van samenwerking mbt  de nieuwe Omgevingsvisie van de provincie Fryslân is die van de achterban van de Friese Milieu Federatie. De Stichting Historisch belang Noord Nederland, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Stichting Frija , Milieudefensie Leeuwarden en de Bond van Friese Vogelwachten hebben gezamenlijk uitgebreid gereageerd op de discussienotitie mbt de nieuwe Omgevingsvisie.

De organisaties pleiten in hun advies-voor-een-duurzaam-fryslan voor een andere manier van denken en doen en dagen de provincie uit tot innovatief handelen. Duurzame principes moeten het uitgangspunt zijn. Belangrijk is het om nieuwe initiatieven  te ondersteunen die passen bij het duurzaam perspectief.  De natuurorganisaties pleiten voor een provincie met gezonde lucht, goede waterkwaliteit en een grote biodiversiteit. Waar de Grutto en de Argusvlinder weer volop te zien zijn. Het zorgvuldiger omgaan met diversiteit en water is van essentieel belang als het om ons voedsel, de natuur, het landschap en de mens gaat, aldus secretaris Arnoud van de Ridder van de werkgroep.

Lees hier de verkorte versie van het advies-voor-een-duurzaam-fryslan-kort

Omgevingsvisie
In wat voor Fryslân willen we in 2025-2030 wonen, werken, recreëren, kortom: leven? Deze vraag staat centraal bij het maken van de nieuwe Omgevingsvisie van de provincie Fryslân. In het plan komt al het provinciale beleid voor de fysieke leefruimte te staan. Het gaat om de hoofdlijnen voor de ruimtelijke inrichting van Fryslân, de provinciale waterhuishouding, infrastructuur, natuur, landschap en milieu.

In de eerste fase van het project is een oproep aan alle Friezen gedaan: welke onderwerpen moeten een plek krijgen in de Friese Omgevingsvisie? Op 15 september is de ‘oogst’ van de eerste fase gepresenteerd.

De oogst en het vervolgproces
Magazine: Underweis nei in Omjouwingsfisy

  • Op 15 september 2016 heeft de provincie een magazine uitgebracht, waarin teruggeblikt wordt op de eerste fase van het open planproces.
  • Acht toekomstbeelden voor Fryslân
    Landschapsarchitecten gingen in gesprek met stakeholders en inwoners over de toekomst van Fryslân. Dit resulteerde in acht prikkelende beelden.

 

Hoe nu verder?
Hoe nu verder? En hoe ziet de ‘agenda’ er uit? Lees verder…

Meer weten?
Via het contactformulier kunt u online uw vragen stellen aan de provincie. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 058 – 2928309.

 

Nieuws
Bekijk hier het nieuws over de omgevingsvisie