Agrarisch natuurbeheer in nieuwe vorm kan los

26 oktober 2015

Agrarisch natuurbeheer in nieuwe vorm kan los

De zeven agrarische collectieven kunnen met een budget van 12 miljoen euro aan de slag voor de uitvoering van agrarisch natuurbeheer in Fryslân. Dit betekent dat de boeren vanaf 2016 de nieuwe aanpak voor natuurbeheer in hun agrarische gebieden kunnen toepassen. Dit kan alleen als ze samen met collega-boeren een voldoende groot samenhangend gebied vormen.

Gedeputeerde Johannes Kramer: “De provinsje is regisseur yn dizze nije wurkwize dy’t benammen fan ûnderop komt. De boerekollektiven moasten nammentlik sels mei plannen komme foar de natuer yn harren gebiet, wêrby’t se foldogge oan ynternasjonale rjochtlinen. Ik bin bliid dat de kollektiven dizze hânskuon mei faasje oppakt ha en we aanst los kinne!”

Nieuwe werkwijze
Vanaf 1 januari 2016 treedt het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) in werking. Het doel van het ANLb is het behouden en versterken van de rijkdom aan verschillende flora- en faunasoorten in het landelijk gebied. Nieuw aan deze werkwijze is dat collectieven (een samenwerkingsverband van boeren) meer vrijheid en ruimte krijgen. Dit betekent dat ze zelf het agrarisch natuurbeheer organiseren en uitvoeren. Hierbij staat het behalen van vooraf afgesproken natuurdoelen voorop, zoals voldoende weidevogels verwelkomen. Er zijn in totaal zeven collectieven opgericht.