Uitnodiging: kennissessie ‘Agroforestry in Fryslân’

18 november 2021

15 december, meld je aan!

Uitnodiging: kennissessie ‘Agroforestry in Fryslân’

Boeren met Bomen en Struiken: impuls voor ecosysteemdiensten en verdienmodellen

Agroforestry is een verzameling van landbouwmethoden met bomen en struiken die heel veel ecosysteemdiensten in het agrarische landschap versterkt. Middels agroforestry wordt gewerkt aan natuurlijke landbouw, door versterking van bodemkwaliteit, betere watersystemen, versterking van biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap. Afhankelijk van het soort agroforestry systeem kunnen nieuwe producten (noten, bijzonder fruit) en diensten geleverd worden (te verwaarden ecosysteemdiensten, zoals bijvoorbeeld het ontvangen van een vergoeding voor C02-vastlegging). Hiermee kunnen nieuwe verdienmodellen in de landbouw worden ontwikkeld en duurzaam gevarieerde voeding lokaal worden geproduceerd.

Steeds meer melkveehouders en akkerbouwers zien agroforestry als een potentiële duurzame innovatieve aanvulling op hun verdienmodel. Tegelijkertijd is het vakgebied van de agroforestry nieuw en nog volop in ontwikkeling waardoor boeren tegen vragen en praktische problemen aanlopen.  Er is vraag naar kennis en naar praktijktoepasing. Om aan deze vraag te voldoen lopen er diverse projectinitiatieven.

Zo is recent het projectvoorstel Boeren met Bomen en Struiken – Samen Innoveren! ingediend. Dit is een initiatief van de Friese Milieu Federatie, het Louis Bolk Instituut en de Noardlike Fryske Wâlden. Dit project wil het mogelijk maken dat in de komende drie jaren boeren in Fryslân kunnen gaan experimenteren met (het aanleggen van) verschillende agroforestry systemen. Met als beoogd doel: het inpassen van agroforestry in de gangbare agrarische bedrijfsvoering bij Friese agrariërs, waardoor een impuls wordt geven aan ecosysteemdiensten (waaronder klimaatmitigatie, biodiversiteit, dierenwelzijn) en een (financieel) langetermijnperspectief ontstaat voor de boer.

Een ander initiatief betreft Boeren met Bomen en Struiken – Samen Leren en Kennis Delen! Dit project zet in op het opzetten van een leernetwerk om kennis over agroforestry te delen met grote groepen boeren. Deze kennissessie maakt deel uit van dit initiatief.

Geïnteresseerd?  Wij vertellen er graag meer over.

We zien u graag op woensdagmiddag 15 december bij het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden (Goutum).

Het adres is: Fellling 6, 8912 CG Leeuwarden

Aanmelden is noodzakelijk.

 Programma:

12:30 uur:  Inloop, koffie & thee
13:00 uur: Welkom door Monique Plantinga, projectleider Friese Milieu Federatie (FMF)
13:15 uur: Presentatie Evert Prins (Louis Bolk Instituut):

 • ‘Kansen! De vele perspectieven van agroforestry’
  Vraag en antwoord sessie

14:15 uur: Pauze
14:30 uur: Presentatie Dictus Hoeksma, melkveehouder en voorzitter van Vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Achtkarspelen (VANLA):

 • ‘Uit de praktijk! Boomwal als apotheek voor vee en bron voor biodiversiteit’
   Vraag en antwoord sessie

15:00 uur: Presentatie Monique Plantinga & Evert Prins:

 • Meedoen! Leren over en aan de slag met agroforestry’; uitleg over hoe u kunt meedoen aan lopende/aankomende projecten
  Vraag & Antwoord sessie

16:00 uur: Afsluiting

Aanmelden

Coronamaatregelen:

 • Toegang alleen mogelijk met een geldig Corona toegangsbewijs (QRcode)
 • Vaste zitplaatsen
 • 1,5 meter afstand
 • Aanmelden vooraf is noodzakelijk