Kennissessie ‘Agroforestry in Fryslân’

18 november 2021

Kennissessie ‘Agroforestry in Fryslân’

Boeren met Bomen en Struiken: impuls voor ecosysteemdiensten en verdienmodellen

Agroforestry is een verzameling van landbouwmethoden met bomen en struiken die heel veel ecosysteemdiensten in het agrarische landschap versterkt. Middels agroforestry wordt gewerkt aan natuurlijke landbouw, door versterking van bodemkwaliteit, betere watersystemen, versterking van biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap. Afhankelijk van het soort agroforestry systeem kunnen nieuwe producten (noten, bijzonder fruit) en diensten geleverd worden (te verwaarden ecosysteemdiensten, zoals bijvoorbeeld het ontvangen van een vergoeding voor C02-vastlegging). Hiermee kunnen nieuwe verdienmodellen in de landbouw worden ontwikkeld en duurzaam gevarieerde voeding lokaal worden geproduceerd.

Afgelopen woensdag 15 december werd hier aandacht aan besteed tijdens de Kennissessie Agroforestry. Heeft u deze gemist of wilt u deze nogmaals terugkijken? Dat kan met de onderstaande video’s. Deze zijn per spreker ingedeeld.

Evert Prins

Dictus Hoeksma

Monique Plantinga