Boeren zien kansen voor landgoed bij Akkrum

6 januari 2022

Foto: Janna van der Meer

Boeren zien kansen voor landgoed Akkrum

Boeren, recreatie- en horecaondernemers ontwikkelen een landgoed in het veenweidegebied bij het Friese Akkrum. Het gaat om een gebied van ruim 250 hectare. Doelen zijn om zoveel mogelijk CO2-uitstoot te reduceren om hiermee de bodemdaling te vertragen en een korte keten op te zetten.

De partijen hebben de ambitie om met een landgoedmerk voor het Akkrumer Deel te komen. Het initiatief kreeg vorig jaar 300.000 euro subsidie in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor onder andere onderzoek om een merk in de markt te zetten.

Drie agrarisch ondernemers werken samen om met andere partijen tot nieuwe verdienmodellen voor hun bedrijven te komen. Zo gaat horecaondernemer Jeroen van Zuijlen op het bedrijf van biologische melkveehouders Sjoerd en Douwe Miedema uit Haskerdijken ‘Blomke Tsiis’ (bloemetjeskaas) maken.

Bijzondere kaas

‘We zijn echt aan het uitproberen. Het kost heel veel tijd om een bijzondere kaas te maken. Het gaat om een rauwmelkse kaas met een korst van gekarameliseerde appelstroop, die volledig biologisch is’, zegt Van Zuijlen van Heer van Zuijlen in Akkrum.

‘We merken dat er vrij veel vraag naar kaas is. De kaas wordt via CSA (community supported agriculture) Yn ‘e Sinne Farm van Joël van den Broek in Irnsum best goed verkocht. Maar het levert ons nog niets op, dat zal pas gebeuren als we meer kunnen afzetten.’

Sjoerd Miedema wil met het maken van kaas de dorpsbewoners en horeca vraaggestuurd bedienen. De kosten van een kilo kaas liggen tussen de 20 en 22 euro voor particulieren en 18,50 uur voor (horeca)ondernemers. ‘Op kaas zit een redelijke marge. En je kunt het goed bewaren’, stelt hij.

Cranberryteelt
De melkveehouder start dit jaar een onderzoek naar de teelt van cranberry’s op in ieder geval 4 hectare. ‘Het land wordt daar zo nat, omdat de inlaat tijdens de herinrichting van de polder is verplaatst. Daar kun je niet anders dan een natte teelt telen. Wij onderzoeken nu de risico’s en pluspunten daarvan.’

Froukje van Keimpema uit Vegelingsoord sloot zich als melkveehouder en recreatieondernemer onlangs ook aan bij het initiatief. ‘7 hectare van ons land wordt vernat. Het is voor ons een onrendabel stuk, omdat er water tussen onze boerderij en het land ligt.’

Door aan te haken, hoopt ze meer gasten naar haar theetuin te krijgen en een verdienmodel te ontwikkelen voor bijvoorbeeld excursies. ‘Er gaat een nieuwe wereld voor ons open. Van alleen de melkopbrengst kunnen we niet leven. Uiteindelijk moet er gewoon extra geld in het laatje komen.’

Bron: Nieuwe Oogst