Albert Jan Maat (voorzitter LTO) spreekt over groei zuivelsector en biodiversiteit

11 juni 2013

Albert Jan Maat (voorzitter LTO) spreekt over groei zuivelsector en biodiversiteit

Albert Jan Maat (voorzitter LTO)Er is volop beweging in de zuivelindustrie. Die ontwikkeling hangt nauw samen met het wegvallen van het Europese melkquotum in 2015 en de gestegen mondiale vraag naar melkproducten (m.n. China). Het effect is meteen zichtbaar in het landschap: overal komen nieuwe stallen bij boerderijen en zuivelcoöperaties investeren in nieuwe verwerkingscapaciteit. Er wordt geanticipeerd op 20-30% groei. Alleen al in Noord-Nederland wordt de komende jaren voor rond de 500 miljoen euro geïnvesteerd in diverse nieuwe zuivelfabrieken. Dit biedt nieuwe exportkansen en impulsen voor de kwakkelende economie, maar zet ook de discussie rond biodiversiteit en de kwaliteit van het cultuurlandschap meteen op scherp. Want was het niet juist de explosieve groei van intensieve veeteelt die in de jaren ’70 en ’80 leidde tot ernstige verschraling van de biodiversiteit in het boerenland? De afname van de weidevogel is daarvan een exemplarisch voorbeeld. Inmiddels staat Nederland met nog 15% van zijn oorspronkelijke biodiversiteit met Malta onder aan de Europese lijstjes en kan Nederland haar internationale verplichtingen niet waarmaken. De grote uitdaging waarvoor Nederland nu gesteld staat is dan ook: kan de huidige opschaling van de melkveehouderij en zuivelindustrie hand in hand gaan met de zorg voor (meer) biodiversiteit en de kwaliteit van het cultuurlandschap? Anders gezegd: kan economische groei in deze belangrijke bedrijfstak tevens leiden tot een plus op de biodiversiteit?

Lees de uitnodiging voor de bijeenkomst met Albert Jan Maat op 18 juni