Algen als alternatief voor antibiotica

13 april 2015

Algen als alternatief voor antibiotica

Duurzaam leven wint terrein in Fryslân. Dat bleek vorige week donderdag  op de tweede editie van de Friese Duurzame Dates. Het ging op de Duurzame Dates speciaal over het duurzaam produceren en consumeren van voedsel. Twaalf initiatiefnemers met frisse ideeën gingen in gesprek met belangstellenden om hun idee verder te ontwikkelen.

Fryslân blijkt een vindingrijke provincie als het gaat om duurzaam voedsel. De meest uiteenlopende ideeën werden gepresenteerd. Bijvoorbeeld om het vlees van afgeschoten ganzen te gebruiken in plaats van te vernietigen. Een ander plan was ‘De school die je voedt’, over het creëren van een duurzame schoolomgeving.

Prijswinnaars

De twaalf ideeën dongen mee naar een publieks- en een juryprijs. De jury besloot na uitvoerig beraad het project Green Circle Farming van Kelstein als prijswinnaar aan te wijzen. Juryvoorzitter Sietske Poepjes prees het project, omdat het prachtig voorbeeld is van een circulaire economie. Kelstein houdt zich bezig met algenteelt voor diverse innovatieve toepassingen. Stoffen uit de algen zorgen bijvoorbeeld voor een ontgiftende werking. Ook kunnen ze het gebruik van anti-biotica tegengaan. Evenals de jury gaf ook het publiek de meeste stemmen aan Kelstein.

Duurzame Dinsdag

De twaalf ideeën gingen in een speciale duurzame koffer. Ze worden op Duurzame Dinsdag aangeboden aan de staatssecretaris. Die dag is in het leven geroepen om ideeën te verzamelen over de verduurzaming van Nederland.

Het was de tweede keer dat Duurzame Dates in Fryslân werd georganiseerd. Ook in andere provincies vinden dergelijke bijeenkomsten plaats. Duurzame Dinsdag is op 1 september 2015.

Een pitch over de projecten