Beammen foar Elkenien kreeg hulp van studenten en medewerkers Hotel Management School Leeuwarden en NHL Stenden Hospitality Group

28 februari 2024

Beammen foar Elkenien kreeg hulp van studenten en medewerkers Hotel Management School Leeuwarden en NHL Stenden Hospitality Group

Studenten van de hotelschool in Leeuwarden en NHL Stenden Hospitality Group hielpen op woensdag 28 februari 2024 in Stroobos bij de laatste boomplantdag van dit seizoen van Beammen foar Elkenien. Er werden deze dag honderden bomen geplant. Het project heeft als doel om de lokale biodiversiteit te versterken en landschapselementen te herstellen.

In Stroobos staken zo’n 30 studenten – inclusief Marco ten Hoor, directeur Hotel Management School Leeuwarden en Shaun Broers, directeur NHL Stenden Hospitality Group – de handen uit de mouwen. De Friese Milieu Federatie (FMF), Landschapsbeheer Friesland en Trees for All leidden deze plantdag in goede banen.

De studenten gingen aan de slag in het kader van Hotels for Trees, een stichting die bijdraagt aan een groenere (hotel)wereld. Voor iedere dag dat een gast ervoor kiest de kamerschoonmaak over te slaan, wordt er één boom gepland in een project in Nederland of in een project in het buitenland. Voor de uitvoering van de bebossingsprojecten werkt Hotels for Trees samen met de stichting Trees for All. Zo dragen ze bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden.

In Stroobos, op een perceel met weinig groen, zijn in november al zo’n 1000 struikbomen geplant. Nu volgden de laatste 600. Er werden twee soorten geplant: de meidoornhaag en de ligusterhaag. Doordat het inheemse soorten zijn, dragen ze optimaal bij aan het versterken van de lokale biodiversiteit en passen ze goed in het landschap.

Achtergrondinformatie
Beammen foar Elkenien is een project van de FMF in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland. Het project wordt voor een groot deel gefinancierd door stichting Trees for All. Daarnaast zijn er bijdragen van onder meer het Iepen Mienskipsfûns. De uitvoering is in de plantseizoenen 2022/2023 en 2023/2024. Beammen foar Elkenien is onderdeel van het overkoepelende project Plan Boom van de Natuur en Milieufederaties. Het doel van Plan Boom is om landelijk een miljoen bomen te planten in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijvengebied en in het buitengebied. Hiermee leggen we CO2 vast en wordt onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder.