Beammen foar Enerzjyk Eastermar

1 juni 2023

Beammen foar Enerzjyk Eastermar

Afgelopen plantseizoen hebben duizenden bomen vanuit het project Beammen foar Elkenien al een plek gevonden in Fryslân. In dit project verrijken we Fryslân met 92.000 bomen. Dat doen we samen met Landschapsbeheer Friesland en met onder meer een grote financiële steun van Trees for All. Eén van de deelnemers aan het project is Enerzjyk Eastermar. Waar zijn deze bomen precies terecht gekomen en wat is het verhaal daarachter? We gingen in gesprek met Evert Frankes, een van de initiatiefnemers van dit project.

Evert vertelt: “Als kleine jongen leerde ik van mijn vader over de natuur in onze omgeving. Het was niet meer dan normaal dat ik wist wat er allemaal groeide en dat ik dat waardeerde. Toen ik kleinkinderen kreeg realiseerde ik me dat het tegenwoordig helemaal niet meer vanzelfsprekend is dat de nieuwe generaties deze kennis krijgen. En als je er niks vanaf weet dan vind je het ook minder belangrijk. Ik denk dat dat een van de oorzaken is dat de natuur er zo slecht bij staat. Ik wil er aan bijdragen dat we dat weer gaan omkeren en de natuur weer gaan koesteren.”

In Eastermar is onder meer door Evert een dorpscoöperatie opgericht, Doarpskoöperaasje Enerzjyk Eastermar. Eén van de doelen is om het dorp en de omgeving te verduurzamen. De Iterstún en het Itersbosk “De Stripe” zijn twee van de projecten die de coöperatie in ontwikkeling heeft. De doelstellingen van deze projecten zijn het bevorderen van de biodiversiteit, het leveren van voedseloogst voor het dorp en het creëren van bewustzijn en verbondenheid in het dorp onder meer door educatie.

De Iterstún ligt vlakbij de bestaande tuinen van de plaatselijke moestuinvereniging. De leden van de vereniging ondersteunen de aanleg met raad en daad. Een plan voor een gezamenlijke kas ligt ter goedkeuring bij de gemeente. De Iterstún grenst aan een plaatselijk senioren complex, daarom wordt de tuin ook goed toegankelijk gemaakt voor de bewoners daarvan. Deze plek is een verrijking van de leefomgeving voor het hele dorp. Ook de basisschool kan gebruik maken van de tuin. Het Itersbosk is een echt voedselbos in wording. Hier ligt de nadruk nog sterker op natuur en daarnaast op verantwoord geproduceerd voedsel.

Voor de Iterstún en het Itersbosk ontving het dorp 1.250 bomen vanuit het project Beammen foar Elkenien. Dit zijn onder meer fruitbomen, lindes en struikvormers zoals meidoorns, vuilbomen en sleedoorns. Evert zegt hierover: ‘We vinden het fantastisch dat we deze bomen konden ontvangen om deze projecten uit te voeren. De samenwerking verliep ook heel prettig. De basisschool heeft geholpen met het aanplanten van de bomen, daardoor zijn ook de schoolkinderen gelijk extra betrokken’. Uit de foto’s die we ontvingen van Evert Frankes blijkt dat de nieuwe aanplant er prachtig bij staat en mooi aanslaat.

Momenteel is Landschapsbeheer Friesland druk bezig om contact te leggen met nieuwe deelnemers die zich afgelopen winter aangemeld hadden. Omdat nog niet precies duidelijk is hoeveel bomen waar kunnen komen, weten we ook nog niet of we iedereen in het komende plantseizoen kunnen helpen. Uiterlijk in oktober ontvangt iedereen die zich aangemeld heeft hierover bericht.