Beammen foar ’t Landje van Dokkum!

29 maart 2023

Beammen foar ’t Landje van Dokkum!

Het eerste plantseizoen voor het project Beammen foar Elkenien zit erop. Dit plantseizoen is afgesloten met een feestelijke boomplantdag bij ’t Landje van Dokkum. Op deze prachtige locatie aan de Dokkumer Ee zijn op vrijdag 17 maart 1800 bomen en struiken geplant! De dag is georganiseerd door Trees for All, de belangrijkste financier van Beammen foar Elkenien. Zij brachten veel donateurs en vrijwilligers op de been om al het plantgoed zo snel mogelijk de grond in te krijgen. De sfeer was goed en we hebben samen veel groen toe kunnen voegen aan ’t prachtige Landje van Dokkum!

’t Landje van Dokkum
’t Landje van Dokkum is een historische boomgaard, met een voedselbosrand in ontwikkeling. Het stukje land is van de familie Bos, maar zij willen juist graag dat iedereen ervan kan genieten en leren. Zo hebben ze geregeld schoolklassen op bezoek in de boomgaard. Verder vind je op het stukje land ook nog een oude fruitschuur. Deze wordt met de tijd opnieuw opgebouwd. Samen met al dit nieuwe groen wordt dit stukje land nieuw leven in geblazen.

Voorafgaand aan deze boomplantdag heeft Landschapsbeheer Friesland een beplantingsplan opgesteld voor deze locatie. Zij hebben gekeken welke beplanting hier van oorsprong voorkomt en wat goed in het landschap past. In dit beplantingsplan zijn deze bomen en struiken opgenomen:

• Zwarte els
• Meidoorn
• Europese vogelkers
• Kornoelje
•Gelderse roos
• Lijsterbes
• Grauwe wilg
• Sleedoorn
• Hondsroos
• Krentenboompje
• Vuilboom
• Gewone vlier
• Kardinaalsmuts
• Appelbomen
• Walnoot

Deze soorten komen van oorsprong voor in de regio en dragen daardoor bij aan landschapsherstel. Al dit groen vormt een houtsingel die bestaande natuur met elkaar verbindt en de biodiversiteit een flinke boost geeft.  

Meidoorn

De meidoorn is een struiksoort die van oudsher in Fryslân voorkomt. De struik doet dienst als voedselbron voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. In het voorjaar komen er witte bloemen in die veel bijen, vlinders en andere insecten aantrekken. En in het najaar bessen voor vogels. Deze bessen zijn onder andere geliefd bij merels, lijsters. Naast dat de struik een heerlijk maal voor de vogels verzorgt, biedt de meidoorn ook veel beschutting. Door de dichte takkenstructuur gebruiken vogels de struik als schuilplaats tegen roofdieren en zijn ze heel geschikt om een nest in te bouwen. Hier maken onder andere de mussen en winterkoning gebruik van. En wist je dat je zelf ook baat kunt hebben bij deze struik? Zo kun je er bijvoorbeeld een thee van zetten die een positief effect kan hebben op de bloeddruk.

Zwarte els

De zwarte els is een inheemse boomsoort die valt onder de berkenfamilie. Deze boomsoort heeft een grote invloed op ons ecosysteem. Hij heeft namelijk een symbiotische relatie met bodembacteriën die stikstofbindende eigenschappen hebben. Dit betekent dat de boom in staat is om stikstof uit de lucht te halen en om te zetten in een vorm die geschikt is voor andere planten. Hierdoor wordt de bodemvruchtbaarheid verbeterd en komt er meer voedsel beschikbaar voor andere organismen in het ecosysteem. Daarnaast biedt de boom nestelgelegenheid aan vogels en dient het bloeisel als voedselbron voor bijen en hommels in het vroege voorjaar. Een hele belangrijke schakel voor de natuur dus!

Gewone vlier

Deze struik zit vol leven! In het voorjaar komen er grote bollen van witte bloemen in, die later uitgroeien tot donkere vlierbessen. Er komen veel insecten af op de witte bloemen van de struik, dit is namelijk een belangrijke voedselbron voor ze. Later komen de spreeuwen, lijsters, merels, zwartkopmees en de roodborst graag naar deze struik om hier van de heerlijke vlierbessen te eten. De bessen zijn ook voor ons gezond, ze bevatten veel vitamine A, B6 en C. Je kunt er van alles van maken, zoals jam, sap, limonade of thee. De bessen bevatten een lichtgiftige stof, maar die wordt onschadelijk als je het kookt. Van de bloesem kun je heerlijke siroop maken.

29 maart 2023

Beammen foar Elkenien, hoe nu verder?
Het eerste plantseizoen van Beammen foar Elkenien zit erop. In totaal zijn er al 30.000 bomen en struiken beschikbaar gesteld voor ruim 30 locaties! Ongeveer 5.000 stuks hiervan is bosplantsoen dat deel uitmaakte van Bosk. Landschapsbeheer Friesland gaat nu verder met het benaderen van de rest van de mensen die zich heeft aangemeld en stelt beplantingsplannen op voor locaties om de resterende 62.000 bomen en struiken een plek te geven. Zo kunnen we het volgende plantseizoen weer inzetten op het planten van bomen en struiken. Op naar een moai, fris en grien Fryslân!